Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

 

BIP

Museum

Struktura organizacyjna

Heading Photo

Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi

Barbara Kurowska
tel. 42 254-90-00
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zastępca Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi

Sławomir Mikołajczyk
tel. 42 254-90-00
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat

Magdalena Okraska
Izabela Lisiak - urlop

tel. 42 254-90-00
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Główny specjalista ds. kancelaryjnych
Izabela Lisiak - urlop

tel. 42 254-90-00
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

fax 42 254-90-36

Główny specjalista ds. osobowych
Elżbieta Jakuta
tel. 42 254-90-13
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Na samodzielnych stanowiskach w Muzeum pracują osoby, których praca nie ogranicza się do określonego działu, a służy wszystkim pozostałym pracownikom. Czuwają oni nad prawidłową organizacją instytucji, angażują się również w merytoryczną działalność Muzeum służąc radą i rzeczywistą pomocą.

 


 

Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Specjalista ds. marketingu
Matylda Cygan - urlop

Specjalista ds. PR
Magdalena Krajewska–Sochala

Kontakt:

tel. 660 495 497
42 254-90-13
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Głównym celem Zespołu ds. promocji i kontaktów z mediami jest kreowanie pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi i promowanie wystaw oraz wydarzeń organizowanych przez instytucję. Działania te  prowadzone są na dwóch strategicznych kierunkach: kreowanie jednolitego, pozytywnego wizerunku Muzeum i Oddziałów jako całości oraz promocja poszczególnych wydarzeń oraz oferty edukacyjnej, jaką one oferują. Aby taka strategia była skuteczna, celem zespołu jest koordynacja działań piarowych z marketingowymi. Zespół współpracuje z mediami, zarówno lokalnymi jak i ogólnopolskimi poprzez: przekazywanie informacji natury promocyjnej i reklamowej. Kolejnym ważnym aspektem płaszczyzny realizacji zadań zespołu jest Internet. Dział współpracuje przy tworzeniu, rozwijaniu i aktualizowaniu serwisu internetowego, a także bierze udział w tworzeniu i rozwijaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Muzeum Miasta Łodzi i monitorowaniu jego stosowania.


Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Kierownik
Paulina Długosz
tel. 42 254-90-11

z-ca Kierownika
Maja Jakóbczyk
tel. 42 254-90-81

Cezary Pawlak
Sylwia Kocznur

Zgłaszanie wycieczek
tel. 42 254-90-11
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Głównym celem Działu Upowszechniania i Edukacji jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o historii Łodzi na bazie prezentowanych wystaw stałych i czasowych oraz posiadanych zbiorów. Dział wypełnia tę misję poprzez organizację wydarzeń muzealnych, przewodnictwo muzealne, a także realizację stałego programu edukacyjnego w postaci lekcji muzealnych, warsztatów i zajęć plenerowych dla różnych grup wiekowych. Zajmuje się koordynacją wszystkich przedsięwzięć o edukacyjnym charakterze odbywających się w Muzeum.

 

 


Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Główny Inwentaryzator, Kierownik Działu Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów
Natalia Scegielniak-Glica

Andrzej Fidrysiak
Maciej Oleszczak

Pracownia Konserwatorska

Pracownia Fotograficzna
Bożena Szafrańska

Biblioteka
Tomasz Kochelski

Ewa Monwid - Olechnowicz

 

Dział Zbiorów Dokumentacji Ochrony Muzealiów, w skrócie nazywany Działem Zbiorów, jest jedną z liczebniejszych komórek organizacyjnych w Muzeum Miasta Łodzi. Ten  interdyscyplinarny Dział zajmuje się m.in.: koordynacją polityki gromadzenia nowych obiektów oraz prowadzeniem wszelkiej dokumentacji z tym związanej. Odpowiada za wewnętrzny i zewnętrzny ruch muzealiów, a także za inwentaryzację zbiorów.

W ramach struktur organizacyjnych Działu Zbiorów wyodrębnione są pracownie:

 • Pracownia Konserwatorska, zajmująca się konserwacją  oraz renowacją obiektów ze zbiorów Muzeum.
 • Pracownia Fotograficzna, zajmująca się sporządzaniem dokumentacji fotograficznej  zbiorów, wszelkich wydarzeń na terenie Muzeum (wernisaże, spotkania, koncerty, itp.). Pracownia współpracuje również z wszystkimi działami merytorycznymi podczas przygotowywania wystaw oraz wydawnictw do nich.
 • Biblioteka, zajmująca się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem księgozbioru dla pracowników Muzeum. W ramach Biblioteki działa również czytelnia, gdzie osoby z poza Muzeum mogą na miejscu korzystać z  zasobów  księgozbioru. Biblioteka niestety z przyczyn technicznych jest nieczynna do odwołania.
 • Archiwum Zakładowe, zajmujące się czasowym przechowywaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem oraz - po upływie ustawowo określonego czasu - przekazywaniem materiałów kat. A wytworzonych w Muzeum do Archiwum Państwowego.

 


Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Anna Łagodzińska-Pietras
Mirosław Jaskulski

Pracownicy zajmują się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów ikonograficznych oraz dokumentacyjnych dotyczących historii naszego miasta.  Rezultatem tych działań są liczne wystawy i publikacje obrazujące dzieje Łodzi oraz przemiany społeczne i ekonomiczne, mające miejsce od momentu nadania Łodzi praw miejskich. Pracownicy Działu Historii prowadzą prace badawcze w oparciu o zbiory z zakresu:

 • historii dawnej
 • historii okupacji
 • historii współczesnej
 • ikonografii (archiwalne zdjęcia i pocztówki Łodzi)
 • numizmatyki i falerystyki


 


Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Kierownik
Magdalena Krajewska-Sochala
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Matylda Cygan

Dział Kultury zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów dokumentujących życie kulturalne miasta, szczególnie w zakresie historii literatury, teatru i muzyki. Pracownicy Działu opiekują się gabinetami tworzącymi wystawę stałą: Panteon Wielkich Łodzian oraz Galeria Muzyki im. Artura Rubinsteina.

W ramach Działu wyodrębnione są trzy pracownie:

 • Pracownia Literatury
 • Pracownia Teatru
 • Pracownia Muzyki

 


Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Kierownik
Adam Klimczak
tel. 42 254-90-45
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr Łukasz Grzejszczak
Anna Małaczyńska

Założeniem pracy merytorycznej w Dziale Sztuki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie obiektów z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, plakatu, rzeźby oraz przemysłu artystycznego i etnografii ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów o łódzkiej proweniencji. Obiekty, które  przybliżają świadectwo minionych epok, zarówno w sferze materialnej jak i duchowej. Ukazują w szerokim kontekście kulturowym i artystycznym zmiany zachodzące w Łodzi od początków jej istnienia po współczesne nam czasy. Dział Sztuki opiekuję się ponadto ekspozycją: Galeria Mistrzów Polskich, która jest wystawą stałą polskiego malarstwa, rysunku i rzeźby z lat 1845-1945, złożoną w depozyt przez prywatnego kolekcjonera sztuki – Krzysztofa Musiała.

 


Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Anna Stopczyk
tel. 42 254-90-00
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dział Organizacji Imprez - Impresariat prowadzi działalność dwukierunkową: merytoryczną i komercyjną (przygotowanie i realizacja spotkań dla firm, instytucji, urzędów, a także nadzoruje realizację sesji zdjęciowych oraz filmów). Dział organizuje także imprezy o charakterze kulturalnym (zwykle jest to koncert lub spektakl), przeznaczone dla szerokiej publiczności.

 


Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Kierownik
Zdzisław Piotrowski
tel. 42 254-90-14
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Referent ds. administracyjnych
Beata Madejczyk

Specjalista ds. inwestycji
Barbara Przygodzka

Dział Administracyjno-Techniczny zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Muzeum od strony techniczno-gospodarczej i organizacyjnej. W szczególności odpowiada on za prace remontowe, utrzymanie czystości w budynku i otoczeniu. Zaopatruje  pozostałe Działy  w materiały, urządzenia, narzędzia i środki czystości. Organizuje transport oraz dba o zabezpieczenie mienia. Pracownicy Działu włączają się również w organizację wystaw i wydarzeń muzealnych.

 


Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Główna Księgowa
Małgorzata Kobus
tel. 42 254-90-27

Kierownik Działu Finansowego
Grażyna Nowicka
tel. 42 254-90-26

Dorota Chamny
Lidia Burska
Anna Kupisek

Dział Finansowy, czyli Księgowość zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z rachunkowością, sprawozdawczością finansową, bilansem i analizami finansowymi, terminowością i prawidłowością płatności, realizacją należności, płacami, podatkami etc.

 


Oddział Sportu i Turystyki – Oddział MMŁ
plac Wolności 2
91 - 415 Łódź

Kierownik
Sebastian Glica
42 250-51-31/ fax 42 250-51-33/ 795 415 756

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Jacek Bogusiak

Oddział zajmuje się gromadzeniem, dokumentowaniem i upowszechnianiem materiałów podkreślających bogatą tradycję sportową Łodzi. W Oddziale znajdują się unikatowe dokumenty, medale, odznaki, puchary, statuetki, proporczyki i plakaty o dużej wartość historycznej, świadczące o sukcesach łódzkich sportowców i rozwoju turystyki w naszym mieście.

 


Muzeum Kanału „Dętka” - Oddział MMŁ
Plac Wolności

Zgłaszanie grup
tel. 42 254-90-11
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Działalność Muzeum Kanału „Dętka” nastawiona jest nie tylko na udostępnianie i promocję samego obiektu. Oddział ten wyznaczył sobie za cel ożywienie przestrzeni publicznej, jaką jest plac Wolności, dawny rynek Nowego Miasta. Aby urzeczywistnić wizję placu Wolności jako miejsca zasługującego na swoją nazwę – obszaru żywego, otwartego na ludzi, inicjatywy artystyczne i kulturalne – Muzeum wychodzi do łodzian i turystów z propozycją niekonwencjonalnych i nowatorskich aktywności, takich jak: letnia czytelnia Klubu Krytyki Politycznej czy Plac Wolności otwarty na Kulturę.


E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum