Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

 

BIP

Museum

Struktura organizacyjna - Dział Zbiorów

Heading Photo

Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Główny Inwentaryzator, Kierownik Działu Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów
Natalia Scegielniak-Glica

Andrzej Fidrysiak
Maciej Oleszczak

Pracownia Konserwatorska

Pracownia Fotograficzna
Bożena Szafrańska

Biblioteka
Tomasz Kochelski

Ewa Monwid - Olechnowicz

 

Dział Zbiorów Dokumentacji Ochrony Muzealiów, w skrócie nazywany Działem Zbiorów, jest jedną z liczebniejszych komórek organizacyjnych w Muzeum Miasta Łodzi. Ten  interdyscyplinarny Dział zajmuje się m.in.: koordynacją polityki gromadzenia nowych obiektów oraz prowadzeniem wszelkiej dokumentacji z tym związanej. Odpowiada za wewnętrzny i zewnętrzny ruch muzealiów, a także za inwentaryzację zbiorów.

W ramach struktur organizacyjnych Działu Zbiorów wyodrębnione są pracownie:

  • Pracownia Konserwatorska, zajmująca się konserwacją  oraz renowacją obiektów ze zbiorów Muzeum.
  • Pracownia Fotograficzna, zajmująca się sporządzaniem dokumentacji fotograficznej  zbiorów, wszelkich wydarzeń na terenie Muzeum (wernisaże, spotkania, koncerty, itp.). Pracownia współpracuje również z wszystkimi działami merytorycznymi podczas przygotowywania wystaw oraz wydawnictw do nich.
  • Biblioteka, zajmująca się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem księgozbioru dla pracowników Muzeum. W ramach Biblioteki działa również czytelnia, gdzie osoby z poza Muzeum mogą na miejscu korzystać z  zasobów  księgozbioru. Biblioteka niestety z przyczyn technicznych jest nieczynna do odwołania.
  • Archiwum Zakładowe, zajmujące się czasowym przechowywaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem oraz - po upływie ustawowo określonego czasu - przekazywaniem materiałów kat. A wytworzonych w Muzeum do Archiwum Państwowego.

 E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum