Statut Muzeum Miasta Łodzi

 

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Muzeum Miasta Łodzi (format PDF)

Regulamin organizacyjny Muzeum Miasta Łodzi (format PDF)

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Muzeum (format PDF)

Print option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook