Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Ogólna charakterystyka zbiorów

Zbiory Muzeum Miasta Łodzi liczą kilkadziesiąt tysięcy obiektów i dotyczącą m.in. historii, numizmatyki, ikonografii, malarstwa, grafiki...

read more

 
Udostępnianie zbiorów i ich wizerunków

Udostępnianie zbiorów

Muzeum udostępnia zbiory do celów wystawienniczych, naukowo-badawczych bądź innych, zgodnie z zapisami ustawy o...

read more

Kolekcje

 

Kolekcja numizmatów

W ramach Gabinetu Numizmatycznego gromadzona jest szczególnie interesująca kolekcja unikatowych  numizmatów...

read more