Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Zwiedzanie z przewodnikiem

Tematy:

Wnętrza Pałacu Poznańskich

Zwiedzanie z przewodnikiem następujących przestrzeni: reprezentacyjny hol, Sala Balowa, Sala Jadalna...

read more

 
Materiały do pobrania

Muzeum Miasta Łodzi zaprasza dzieci z autyzmem i ich rodziców lub opiekunów do udziału w programie edukacyjnym "Muzeum chce Cię poznać"...

read more

Zajęcia na wystawach czasowych

Wystawom czasowym towarzyszą specjalne programy edukacyjne dotyczące wybranych zagadnień z zakresu historii, historii sztuki i kultury. Oferta...

read more

Uczestnicy indywidualni

Oferta Muzeum obejmuje wydarzenia, prelekcje i warsztaty skierowane do indywidualnych zwiedzających – zarówno dorosłych, jak i dzieci...

read more

Szkoły ponadgimnazjalne

Lekcje muzealne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

Imperium I.K. Poznańskiego

Spacer tematyczny wraz z towarzyszącą mu kartą pracy...

read more