Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Edukacja

Uczestnicy indywidualni

Heading Photo

Oferta Muzeum obejmuje wydarzenia, prelekcje i warsztaty skierowane do indywidualnych zwiedzających – zarówno dorosłych, jak i dzieci. Spotkania stają się okazją do poznawania historii i kultury miasta w różnych jej aspektach a także do działań twórczych, rozwijania własnych pasji i zainteresowań.

 


 

Galeria Małego Mistrza

Zajęcia składają się z zabaw edukacyjno- plastycznych inspirowanych  dziełami prezentowanymi w Galerii Mistrzów Polskich. Uczestnicy zajęć mają okazję stać się artystami i spróbować swoich sił, tworząc w zróżnicowanych technikach plastycznych. Spotkania prowadzone są raz w miesiącu w niedzielę. Mogą w nich uczestniczyć dzieci w wieku 6-10 lat.

 


 

 

Niedziela w Pałacu Poznańskich

W niedzielne przedpołudnia organizowane są spotkania z cyklu „Niedziela w Pałacu Poznańskich” prezentujące zagadnienia związane z historią i kulturą dawnej Łodzi ukazane na tle europejskiego dziedzictwa kulturowego. Program spotkań obejmuje różne bloki tematyczne. W roku 2012 planowane są spotkania poświęcone historii i dorobkowi łódzkich rodów artystycznych i fabrykanckich, życiu codziennemu burżuazji ukazanej przez pryzmat wnętrz XIX. wiecznych salonów, literatury, sztuki i muzyki oraz spotkania poświęcone najciekawszym eksponatom muzealnym znajdującym się w zbiorach Muzeum Miasta Łodzi.     

W ramach cyklu przeznaczonego dla szerokiego kręgu odbiorców planowane są prelekcje, warsztaty, zwiedzanie tematyczne.

Kameralne spotkania w kawiarni muzealnej retro Cafe

W muzealnej kawiarni można nie tylko posilić się. Odbywają się tu kameralne spotkania z ludźmi o ciekawych pasjach, promocje książek o tematyce łódzkiej, a także panele dyskusyjne.

Edukacja teatralna

Muzeum Miasta Łodzi w ciągu 40 lat swojego istnienia zgromadziło bogaty zbiór muzealiów, wśród których znajdują się również obiekty dokumentujące teatralną historię Łodzi. Pod opieką Pracowni Teatru znajdują się m.in. kolekcje projektów scenografii i kostiumów (autorstwa tak cenionych scenografów jak Karol Frycz, Henri Poulain czy Władysław Daszewski), programów, afiszy i plakatów, zdjęć i negatywów (autorstwa m.in. J. Neugebauera), dokumentów osobistych oraz kostiumów teatralnych. W oparciu o zgromadzone teatralia prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dorosłych i dzieci. Najczęściej mają one formę warsztatową. Na temat wybranych obiektów można przeczytać w zakładce "Obiekt z kolekcji".

Szczegółowe informacje i terminy w zakładce Wiadomości

 

 

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum