Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Struktura organizacyjna - Dział Sztuki

Heading Photo

Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna
ul. Ogrodowa 15
91-065 Łódź

Kierownik
Adam Klimczak
tel. 42 254-90-45
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr Łukasz Grzejszczak
Anna Małaczyńska

Założeniem pracy merytorycznej w Dziale Sztuki jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie obiektów z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, plakatu, rzeźby oraz przemysłu artystycznego i etnografii ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów o łódzkiej proweniencji. Obiekty, które  przybliżają świadectwo minionych epok, zarówno w sferze materialnej jak i duchowej. Ukazują w szerokim kontekście kulturowym i artystycznym zmiany zachodzące w Łodzi od początków jej istnienia po współczesne nam czasy. Dział Sztuki opiekuję się ponadto ekspozycją: Galeria Mistrzów Polskich, która jest wystawą stałą polskiego malarstwa, rysunku i rzeźby z lat 1845-1945, złożoną w depozyt przez prywatnego kolekcjonera sztuki – Krzysztofa Musiała.

 E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum