Kolekcje

 

Kolekcja numizmatów

W ramach Gabinetu Numizmatycznego gromadzona jest szczególnie interesująca kolekcja unikatowych  numizmatów. Najstarsze eksponaty pochodzą z końca XIX wieku. Okres II wojny światowej reprezentuje interesująca kolekcja judaików oraz banknotów pochodzących z łódzkiego getta i pewna ilość przedmiotów codziennego użytku wytworzonych do 1944 roku  na terenie getta - tzw. biżuteria gettowska.

Kolekcja fotografii

Fotografie gabinetowe, portrety jak również inne zdjęcia pozowane stanowią niezwykle ciekawą kolekcją ikonograficzną w Muzeum. Zdjęcia naklejone na twardą tekturkę ze znakiem firmowym studio-atelier, na rewersie często dekorowane finezyjnymi ornamentami secesyjnymi odznaczają się nie tylko dobrą jakością technicznego wykonania, ale również wysokimi walorami artystycznymi. Fotografie te w idealny sposób dokumentują wygląd osób z zamożniejszych warstw społeczeństwa łódzkiego, pokazując jednocześnie treny ówczesnej mody czy pieczołowicie wyczesane fryzury. Zdjęcia portretowe zamawiano w najlepszych zakładach fotograficznych w Łodzi m.in. u Wilkoszewskiego, Piotrowskiego, Ostrowskiego, Tyraspolskiego, Petri czy Grabowskiego.

Muzeum posiada i stale gromadzi także sporą  kolekcję tzw. tableau - portretów zbiorowych różnych grup zawodowych, wykonanych na pamiątkę jubileuszowych okoliczności.

Kolekcja plakatów

Kolekcja plakatów dotyczący szeroko pojętych wydarzeń kulturalnych mających miejsce w Łodzi. W kolekcji tej znajduje się pokaźna liczba plakatów-tandemów znanych polskich plakacistów Bogusława Balickiego orz Stanisława Łabędzkiego.

Kolekcja pamiątek po wielkich łodzianach

Wystawy stałe zaaranżowane we wnętrzach Pałacu prezentujące sylwetki Łodzian, którzy poprzez działalność artystyczną, pisarską lub poprzez miejsce urodzenia związani byli w różnych okresach życia z Miastem Włókniarzy. Ich losy potoczyły się różnie, ale łódzkie i polskie sentymenty nieśli ze sobą czasami w dalekie rejony świata. Poświęcone im muzealne gabinety ukazują dzięki zebranym eksponatom kwintesencję dorobku, który wnieśli do historii i kultury.

Poza „Panteonem Wielkich Łodzian” Muzeum kolekcjonuje pamiątki po łódzkich literatach – Marianie Piechalu, Janie Huszczy, Władysławie Rymkiewiczu i Janie Sztaudyngerze oraz posiada w swoich zbiorach spuściznę po znakomitym łódzkim pianiście Władysławie Kędrze oraz szereg pamiątek związanych ze znaną rodziną  muzyków – rodziną Bacewiczów:  Kiejstutem, Witoldem, Grażyną i Wandą.

Kolekcja teatraliów

Muzeum Miasta Łodzi w ciągu 40 lat swojego istnienia zgromadziło ponadto bogaty zbiór obiektów dokumentujących teatralną historię Łodzi, zdeponowanych w Pracowni Teatru. Pod opieką Pracowni znajdują się m.in. kolekcje projektów scenografii i kostiumów (autorstwa tak cenionych scenografów jak Karol Frycz, Henri Poulain czy Władysław Daszewski), programów, afiszy i plakatów, zdjęć i negatywów (autorstwa m.in. J. Neugebauera), dokumentów osobistych oraz kostiumów teatralnych.

W oparciu o zgromadzone teatralia organizowane są wystawy czasowe (np. „Andrzej Kreutz Majewski - wspomnienie. Dialog Majewski - Dejmek"(2012); „Sławomir Iwański – Plakaty” (2011); „Pan Savoir i Ósma żona Sinobrodego” (2010); „Zatrzymane w czasie. Fotografie Jerzego Neugebauera” (2009); „Aktorstwo jest rzemiosłem. Wspomnienie o Zbigniewie Cynkutisie” (2009)), prowadzone są zajęcia edukacyjne (m.in. w ramach ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru, o której przeczytać można w zakładce „Projekty”) oraz warsztaty dla dorosłych i dzieci.

gr-751gr-776m-284m-555
m-560mu-1277mu-1370001mu-1824-rekojesc
mu-988

Print option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook