Obiekty muzealne

 

Dział Historii

Dział pozyskuje różnorodne dokumenty obrazujące wszystkie dziedziny życia miasta i jego obywateli. Przeważającą część obiektów w Dziale Historii stanowią najogólniej mówiąc, dokumenty z życia społecznego miasta w XIX wieku, takie jak:

W ramach Działu Historii wyróżnić można pracownie:

Historii Dawnej (do 1939);
Historii Okupacji (1939 - 1945);
Historii Współczesnej (po 1945);
Gabinet Numizmatyczny;
Ikonografii

 

Dział Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony muzealiów

Pracownia Urbanistyki i Architektury uzupełnia  zbiory, dające obraz Łodzi końca XIX oraz XX wieku aż do współczesności:

 

Dział Sztuki

Zbiory Działu Sztuki, obejmują zarówno sztuki plastyczne, jak i przemysł artystyczny oraz etnografię – tzn. szeroko pojętą kulturę materialną. Zasadniczymi kryteriami wyboru są walory artystyczne,  historyczne oraz  proweniencja obiektów  rozumiana w dwojaki sposób - poprzez pochodzenie łódzkie oraz  korzenie – polskie , niemieckie żydowskie lub rosyjskie.

Pracownia Przemysłu Artystycznego pozyskuje obiekty w przeważającej mierze pochodzące z wytwórni niemieckich, rosyjskich i polskich z końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Gromadzone są  przede wszystkim by nadać odpowiedni klimat pałacowym wnętrzom oraz aby oddać atmosferę epoki, ukazując zarazem tendencje i kierunki sztuki tamtych czasów. Są to przede wszystkim:

W ramach etnograficznej kolekcji kultury materialnej muzeum gromadzi takie przedmioty jak:

Sztuki plastyczne

Malarstwo, grafika, rysunek, czy rzeźba w tak dużym ośrodku kultury, jakim jest Łódź, posiadającym znaną w Polsce uczelnię plastyczną (Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego), stanowią ważny przedmiot badań naukowych oraz pozyskiwania ich do zbiorów muzeum.  Gromadząc obiekty z tej dziedziny mamy na względzie aspekt historyczny, artystyczny oraz proweniencję dzieł.

W aspekcie historycznym kompletowane są dzieła z zakresu malarstwa z  XIX  i początku  XX wieku, głównie z kręgu mecenatu fabrykanckiego takich twórców jak Samuel i Leon Hirszenbergowie, Leopold Pilichowski, Natan Altman, Henryk Glicenstein, Maurycy Trębacz. Dzieła wyżej wymienionych lub innych twórców z epoki są też ważnym elementem ekspozycji stałej w muzeum, prezentującej wnętrza z końca XIX  i początku XX wieku.

Drugi nurt to malarstwo współczesne reprezentowane  przez łódzkich  twórców o wybitnym dorobku artystycznym takich jak: Konstanty Mackiewicz, Jerzy Krawczyk, Józefa Skrobiński, Benon Liberski, Wiesław Garboliński, Lech Kunka, Wacław Kondek, Leszek Rózga, Marian Kępiński,  Andrzej Szonerta, Helena Tchórzewska, Grzegorz Sztabiński i inni.

Muzeum gromadzi również dzieła artystów z tzw. „kręgu Strzemińskiego”, czyli Władysława Strzemińskiego oraz jego uczniów: Romana Modzelewskiego, Stefana Krygiera, Leny Kowalewicz, Stefana Wegnera, i Teresy Tyszkiewicz. W ramach tego można już mówić o zgromadzonych przez muzeum i stale powiększanych  kolekcjach dzieł takich artystów jak: Konstanty Mackiewicz, Jerzy Krawczyk, Wacław Kondek, Lena Kowalewicz.

Istniejący w ramach Działu Sztuki Gabinet Grafiki i Plakatu gromadzi prace współczesnych artystów łódzkich. Do najważniejszych zaliczają się grafiki i rysunki: Władysława Strzemińskiego, Leny Kowalewicz, Stefana Wegnera, Bolesława Utkina, Wacława Kondka Leszka Rózgi, Jerzego Krawczyka, Andrzeja Bartczaka, Jerzego Trelińskiego, Andrzeja Smoczyńskiego. Realizują się w tych pracach różne tendencje i nurty, które na przestrzeni lat kształtowały sztukę łódzką.

 

Dział Kultury

Zainteresowania Pracowni Teatru koncentrują się na dziejach sceny łódzkiej od momentu jej pojawienia się w 1888 roku, po czasy współczesne. W ramach tych zadań  zgromadzono duży zbiór afiszy, plakatów, programów, partytur, egzemplarzy reżyserskich sztuk i fotografii, dokumentujących życie Łodzi teatralnej. W zbiorach znajdują się także projekty scenograficzne, kostiumy, rekwizyty. Działalność takich osobowości jak Michał Wołowski, Aleksander Zelwerowicz, Stefan Jaracz, Leon Schiller, a także Kazimierz Dejmek czy Bogdan Hussakowski, zapewniły łódzkiej scenie wysokie miejsce w polskiej kulturze teatralnej.

Pracownia Literatury gromadzi dokumenty dotyczące życia i działalności przedstawicieli łódzkiego środowiska literackiego - pisarzy nieżyjących, jak również twórców czynnych, zawodowo związanych z życiem miasta. Najczęściej są to rękopisy, maszynopisy, pierwodruki, fotografie, rzeczy osobiste, pamiątki z literackich podróży. Najcenniejsze nabytki pozyskane w ostatnich latach dla Muzeum to: fragment rękopisu Cypriana Kamila Norwida oraz  dokument z podpisem Władysława Reymonta.

Pracownia Muzyki  pozyskuje do  zbiorów wszelkie obiekty związane z życiem muzycznym Łodzi takich jak afisze, programy teatralne, pamiątki związane z takimi instytucjami jak łódzka scena operowa, filharmonia, balet. W zbiorach znajdują się również pamiątki po wybitnych muzykach związanych z Łodzią (Artur Rubinstein, Aleksander Tansman, Grażyna i Kiejstut Bacewicz, Władysław Kędra). Ostatnim cennym nabytkiem jest spuścizna po Feliksie Parnellu – jednym z największych indywidualności polskiego baletu, twórcy słynnego w świecie Polskiego Baletu Parnella.

e-447e-608hw-1824al-1036
l-1049mu-1112dn-90-apa-582
pa-610

Print option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook