Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Oddział Sportu i Turystyki

Sport robotniczy w Łodzi. 1918-1939

Tytuł: Sport robotniczy w Łodzi. 1918-1939

Wystawa czynna: 28 marca - 31 grudnia 2012 r.
Kurator wystawy: Sebastian Glica
Miejsce: siedziba Oddziału Sportu i Turystyki w Hali Sportowej przy ul. ks. I. Skorupki 21

Sport robotniczy, związany z lewicowymi organizacjami politycznymi, stanowił ważną część łódzkiego wychowania fizycznego w okresie międzywojennym. Był także próbą włączenia w aktywność sportową grup społecznych, które dotychczas miały utrudniony do niej dostęp.

Robotnicze stowarzyszenia sportowe uznać można za najbardziej skrajny przykład traktowania wychowania fizycznego nie jako celu samego w sobie, ale środka do realizacji postulatów ideologicznych i politycznych.

Sport robotniczy odwoływał się do idei i postulatów ruchu robotniczego. Ostentacyjne negowanie indywidualnych sukcesów na rzecz dobra drużyny, przykładanie największego znaczenia budowaniu wspólnoty opartej na określonych wartościach ideowych, w końcu odrzucanie dążenia do jak najlepszych wyników w rywalizacji w imię masowości wychowania fizycznego, już w okresie międzywojennym mogło wydawać się nie przystającą do otaczającej rzeczywistości ciekawostką. Jeszcze bardziej jest to widoczne z dzisiejszej perspektywy – gdy komercjalizacja wychowania fizycznego przybrała niespotykane dotychczas formy.

Sport robotniczy praktycznie nie odrodził się po II Wojnie Światowej. Okazało się, że po przejęciu władzy przez komunistyczne ugrupowania polityczne dla ideowych założeń robotniczego wychowania fizycznego zabrakło  miejsca. Sport został „wprzęgnięty” w nowy ustrój polityczno-społeczny, stając się formą rywalizacji z państwami kapitalistycznymi. Rozpoczęła się więc walka o rekordy, tytuły mistrzów Europy i świata, mająca pokazywać, że sport w państwach komunistycznych przewyższa burżuazyjne wychowanie fizyczne. Doprowadziło to do tego, że sportowcy stali się także w naszym kraju zawodowcami,  utrzymywanymi na fikcyjnych etatach w zakładach pracy, co nijak się miało do założeń robotniczych stowarzyszeń sportowych okresu  międzywojennego.

Wystawa przybliża historię i osiągnięcia łódzkich robotniczych stowarzyszeń sportowych okresu międzywojennego: Robotniczego Towarzystwa Sportowego Widzew, Robotniczego Klubu Sportowego Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, a także, związanych z socjalistycznymi partiami żydowskimi: Robotniczego Stowarzyszenia Wychowania Fizycznego Jutrznia i Robotniczego Stowarzyszenia Sportowego Sztern.
Na ekspozycji pokazane zostały również pamiątki łódzkich robotniczych stowarzyszeń sportowych nie związanych z lewicowymi ugrupowaniami politycznymi – powiązanych z Narodową Partią Robotniczą: Polskiego Towarzystwa Sportowego Unja i Polskiego Towarzystwa Sportowego Świt.

Bogaty materiał ikonograficzny uzupełniony jest prezentacją dokumentów i odznak klubowych, pucharów sportowych, dwóch sztandarów klubowych: PTS Unja i PTS Świt. Prezentowane są również pisma, odezwy i plakaty partii politycznych, z którymi związane były łódzkie robotnicze stowarzyszenia sportowe: Polskiej Partii Socjalistycznej, Bundu, Narodowej Partii Robotniczej.

Wystawie towarzyszy 44-stronicowe wydawnictwo przybliżające łódzki sport robotniczy w okresie międzywojennym.

EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum