Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Oddział Sportu i Turystyki

Wystawa czasowa - U początku. Łódzki sport do 1914 r.

U początku. Łódzki sport do 1914 r.
5 stycznia – 31 sierpnia 2015 r. (wystawa przedłużona)
Miejsce: Oddział Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi
Hala Sportowa, ul. ks. I. Skorupki 21
Kurator: Sebastian Glica

Początki łódzkiego sportu sięgają lat 20. XIX w. W 1824 r. powstało Łódzkiego Towarzystwo Strzeleckie. W drugiej połowie XIX w. zaczęły być uprawiane w mieście także inne dyscypliny: gimnastyka, kolarstwo, tenis ziemny, lekkoatletyka i inne.
Łódzki sport od końca XIX w. miał także wielonarodowy charakter. Stowarzyszenia sportowe, tworzone u początku Łodzi przemysłowej prawie wyłącznie przez osoby pochodzenia niemieckiego, stały się  miejscem wzajemnych kontaktów czterech najliczniejszych narodowych wspólnot miasta: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i w mniejszym stopniu rosyjskiej. Sportowe organizacje były także często przestrzenią narodowej integracji poszczególnych grup narodowych.

Narodowe oblicza łódzkiego wychowania fizycznego przejawiały się także w dominacji poszczególnych grup etnicznych w niektórych dyscyplinach sportu, szczególnie w okresie międzywojennym. Przykładem niech będą sport szachowy i tenis stołowy zdominowany przez osoby pochodzenia żydowskiego, a także tenis  ziemny, w którym największe sukcesy odnosili zawodnicy o rosyjskich korzeniach.

Celem wystawy jest przybliżenie początków łódzkiego sportu oraz jego zapomnianego, wielonarodowego oblicza. Na ekspozycji prezentowany jest zarówno materiał ikonograficzny, jak i najcenniejsze pamiątki łódzkich stowarzyszeń i sportowców – narodowości polskiej, niemieckiej, żydowskiej, a także rosyjskiej: dokumenty łódzkich stowarzyszeń sportowych, klubowe odznaki i emblematy, puchar przechodni dla piłkarskiego mistrza Łodzi i inne.

EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum