Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

 

BIP

Museum

Zamówienia publiczne

Łódź, 17.07.2018r

ZP-IV/2018
590290-N-2018
Usługa kompleksowego wykonania aranżacji i scenografii wraz z dostawą wszystkich elementów tworzących wystawę pt. Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej w obiekcie Centrum Dydaktyczno-Sportowego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”, 93-590 Łódź, al. Politechniki 10, w oparciu o Projekt wystawy stałej Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi w Zatoce Sportu w Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja (SIWZ)

Projekt i opis (zestaw dokumentów)

 

 

Łódź, dnia 17 lipiec 2018 roku DYREKTOR
Muzeum Miasta Łodzi

/-/Barbara Kurowska

Łódź, 18.07.2018r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja specyfikacji (SIWZ)

Łódź, 24.07.2018r

Zapytanie Wykonawcy

Odpowiedź Zamawiającego

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Łódź, 30.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

Łódź, 17.08.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Łódź, 17.07.2018r

ZP-V/2018
590625-N-2018
Roboty budowlane dla zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja ogrodu przy pałacu Izraela K. Poznańskiego z przełomu XIX/XX wieku - obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi w Łodzi” - etap - Roboty budowlane

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja (SIWZ)

Dokumenty dotyczące zamówienia (zestaw dokumentów)

 

 

Łódź, dnia 17 lipiec 2018 roku DYREKTOR
Muzeum Miasta Łodzi

/-/Barbara Kurowska

 

Łódź, 1.08.2018

Informacja z otwarcia ofert

Łódź, 14.08.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum