Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Edukacja

Edukacja

Muzeum Kanału „Dętka” swoją ofertę kieruje do wszystkich grup wiekowych. Zapraszamy do zwiedzania zabytkowego wnętrza kanału w towarzystwie przewodników, którzy w ciekawy i przystępny sposób opowiadają o kanałowej ekspozycji, nie ograniczając się przy tym do omawiania technicznych zagadnień związanych z budową sieci kanalizacyjno – wodociągowej, lecz przedstawiają dzieje budowy podziemnego miasta w szerszym kontekście historycznym i kulturowym.

Grupy zorganizowane (do 10 osób) zapraszamy na zwiedzanie tematyczne:

Stefan Skrzywan – budowniczy łódzkich kanałów

Zwiedzanie koncentruje się wokół przedstawienia historii Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi oraz postaci inżyniera Stefana Skrzywana jako przykładu nowoczesnego managera.

Kanał Roberta Kuśmirowskiego - pamięć ukryta w przedmiocie

Zwiedzanie koncentruje się wokół instalacji artystycznej Roberta Kuśmirowskiego prezentowanej w Muzeum Kanału. Kanał funkcjonuje w niej jako przestrzeń kulturowa - nośnik znaczeń, symboli i pamięci. Projekt Kuśmirowskiego balansuje na granicy iluzji i rzeczywistości, artysta jest mistyfikatorem i manipulatorem.

Etos ciężkiej pracy – opowieść o dumnym kanalarzu

Zwiedzanie koncentruje się wokół rozwoju infrastruktury publicznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego ze szczególnym uwzględnieniem budowy łódzkiej kanalizacji.  Budowa kanałów przedstawiona jest jako trud o wspólne dobro. Zajęcia są próbą socjologicznej analizy fotografii archiwalnych prezentowanych w kanale jako studium dumnego kanalarza.

Z biegiem łódzkich rzek

Motywem przewodnim zwiedzania jest woda jako czynnik stymulujący dynamiczny rozwój Łodzi jako ośrodka przemysłowego. Opowieść koncentruje się wokół wątków ekologicznych związanych z możliwością wykorzystania wód opadowych. Historia budowy łódzkich wodociągów i kanalizacji a współczesna ekohydrologia.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum