Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Edukacja

Edukacja

Edukacja

Oferta edukacyjna Muzeum Miasta Łodzi

Muzeum Miasta Łodzi proponuje trzy formy zajęć edukacyjnych prowadzonych na podstawie ekspozycji prezentowanych na wystawach stałych w Pałacu Poznańskich:

- oprowadzanie po wybranych wystawach

więcej informacji o zwiedzaniu z przewodnikiem

- lekcje muzealne

propozycje dla przedszkolaków i uczniów klas I-III

propozycje dla uczniów klas IV-VIII i gimnazjalistów

propozycje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

- warsztaty plastyczne

propozycje dla przedszkolaków i uczniów klas I-III

propozycje dla uczniów klas IV-VIII i gimnazjalistów

propozycje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zasady uczestnictwa:

 1. Zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje i warsztaty są dostępne wyłącznie dla grup zgłoszonych wcześniej.
 2. Rezerwacje należy zgłaszać w Dziale Upowszechniania i Edukacji Muzeum Miasta Łodzi pod numerem telefonu (42) 254-90-11, drogą elektroniczną This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub osobiście w pokoju 103 w siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich.
 3. Koszt uczestnictwa: 10 zł/osoba (bilet ulgowy) lub 14 zł/osoba (bilet normalny) – opłaty należy uiszczać w Kasie MMŁ przy ul. Ogrodowej 15 lub przelewem na konto MMŁ przed oprowadzaniem.
 4. Grupa uczestnicząca w zajęciach edukacyjnych może liczyć maksymalnie 25 osób.
 5. Zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje i warsztaty muzealne realizowane są w oparciu o wybrane fragmenty ekspozycji i obiekty – nie obejmują zwiedzania całego Muzeum.
 6. Zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje i warsztaty – w zależności od tematu – trwają od 60 do 90 minut.
 7. Zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje i warsztaty są dostosowane do potrzeb odbiorców ze wszystkich kategorii i grup wiekowych.
 8. Plenerowe zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (temperatura powyżej 10 stopni C, brak opadów).
 9. Istnieje możliwość dostosowania tematu do potrzeb nauczyciela oraz realizacja zajęć według tematów zaproponowanych przez nauczyciela. Propozycje i zapytania można zgłaszać do Działu Upowszechniania i Edukacji pod numerem telefonu (42) 254-90-11 lub drogą elektroniczną This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 10. Nauczyciele mają możliwość realizacji na ekspozycjach własnych autorskich zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu tematu i terminu z Działem Upowszechniania i Edukacji pod numerem telefonu (42) 254-90-11 lub drogą elektroniczną This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 11. Muzeum zapewnia wyłącznie materiały do zajęć z oferty edukacyjnej.
 12. Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu pracownicy Muzeum czekają 20 minut od  momentu, gdy zwiedzanie, lekcja lub warsztat powinny się rozpocząć. Zwiedzanie, lekcja lub warsztat ulega skróceniu o czas oczekiwania na grupę.
 13. Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum