Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Edukacja

Szkoły ponadgimnazjalne

Heading Photo

Lekcje muzealne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

Imperium I.K. Poznańskiego

Spacer tematyczny wraz z towarzyszącą mu kartą pracy ukazuje historię Łodzi wielkoprzemysłowej na przykładzie kompleksu fabryczno-rezydencjonalnego I.K. Poznańskiego.

Łódzki Manchester

Spacer tematyczny wraz z towarzyszącą mu kartą pracy ukazuje najważniejsze fakty, daty i postacie związane z narodzinami i rozwojem przemysłowej Łodzi na tle rozwoju przemysłowego Europy i świata.

Czy Kosiński był hipsterem? Bardzo hipsterska lekcja o tożsamości

Uwaga! Lekcja chwilowo niedostępna.

Lekcja muzealna, wprowadzająca zagadnienie tożsamości na przykładzie biografii i twórczości Jerzego Kosińskiego. Zajęcia przybliżają postać i pisarstwo, wywodzącego się z Łodzi, kontrowersyjnego twórcy, na tle historii, w kontekście dwudziestowiecznych zmian cywilizacyjnych i kulturowych; wprowadzają zagadnienie płynnej tożsamości, ukazują artystyczne oraz powszechne sposoby, a także mechanizmy jej kreowania i modelowania.

Jan Karski: łodzianin – emisariusz – obywatel świata

Prezentacja postaci Jana Karskiego jako świadka i uczestnika ważnych wydarzeń historycznych. Ukazane związki z Łodzią, rola i znaczenie misji kurierskich oraz aktywna działalność powojenna tworzy wizerunek postaci, która jest autorytetem moralnym i wzorem dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zajęcia obejmują zwiedzanie Gabinetu Profesora Jana Karskiego.

Marek Edelman: dekalog człowieka przyzwoitego

Prezentacja postaci Marka Edelmana nie tylko jako przywódcy powstania w getcie warszawskim, ale także człowieka o głębokiej wrażliwości na sprawy ludzkie. Na podstawie materiałów źródłowych uczestnicy tworzą dekalog Marka Edelmana.

 

Warsztaty plastyczne dla uczniów klas IV-VII/gimnazjów:

Grunt to dobry plan

Zajęcia warsztatowe obejmujące zwiedzanie części reprezentacyjnej Pałacu Poznańskich pod kątem analizy jego planu architektonicznego oraz funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń i ich wystroju. W części praktycznej na uczestników czekają proste zadania z zakresu projektowania wnętrz związane z pracą z planem architektonicznym oraz zasadami doboru kolorów i pozostałych elementów wyposażenia domu.

Widać, nie widać

Zajęcia kształtujące umiejętność analizy dzieła sztuki pod względem środków formalnych oraz symboliki i ukrytych treści, realizowane na wybranych przestrzeniach stałej ekspozycji Pałacu Poznańskich. Część praktyczną wieńczy praca plastyczna - kolaż, wykonany na podstawie reprodukcji dzieł ze zbiorów muzeum, z wykorzystaniem zdobytych w trakcie zwiedzania wiadomości.

Łódź: wczoraj – dziś – jutro

Każdego dnia widzimy jak nasze miasto się przeistacza – na naszych oczach rosną nowe budynki, zmieniają się ulice, osiedla stają się coraz bardziej nowoczesne. Przeglądając archiwalne zdjęcia możemy zobaczyć jak w ciągu ostatniego wieku Łódź przeszła wielką metamorfozę. A jak będzie wyglądała za kolejne 100 lat? To już pole dla fantazji uczniów, którzy podczas zajęć zapoznają się z podstawowymi pojęciami związanymi z architekturą i urbanistyką i będą mogli wcielić się w architektów-futurystów, aby zaprojektować Łódź z przyszłości.

Nauka (dla) sztuki: konserwacja

Warsztat prezentujący zadania, jakie na co dzień podejmuje w swej pracy konserwator dzieł sztuki. W trakcie zajęć prezentowane są podstawowe narzędzia, metody pracy oraz nowinki technologiczne stosowane w muzeach, a także proste czynności, które pomagają dbać o dobry stan domowych archiwów.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum