Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Edukacja

Klasy IV-VIII/gimnazjum

Lekcje muzealne dla uczniów klas IV-VIII/gimnazjów:

Z wizytą u rodziny Poznańskich

Podczas spaceru tematycznego po muzeum obejmującego zwiedzanie apartamentów reprezentacyjnych i prywatnych dawnej rezydencji fabrykanckiej uczestnicy poznają obyczajowość XIX-wiecznych łódzkich przemysłowców oraz życie codzienne rodziny Poznańskich. Utrwaleniu wiedzy służy karta pracy z planem pałacu, który był wizytówką Zakładów I.K. Poznańskiego, a obecnie stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Łodzi.

Historia przemysłowej Łodzi

Spacer tematyczny wraz z towarzyszącą mu kartą pracy ukazuje historię Łodzi wielkoprzemysłowej na przykładzie kompleksu fabryczno-rezydencjonalnego I.K. Poznańskiego, oraz drogę do kariery żydowskiego przemysłowca.

Ludzki język łódzki

Lekcja logopedyczno-literacka, podczas której uczestnicy dowiedzą się jak pięknie mówić oraz ćwiczyć swój język na przykładzie różnych zabaw językowych wykorzystujących wyjątkowe łódzkie powiedzenia i słówka.

Jan Karski – kurier Polskiego Państwa Podziemnego

Lekcja oparta na wystawie „Jan Karski... więcej niż bohater” – prezentacja postaci Jana Karskiego jako świadka ważnych wydarzeń historycznych oraz ukazanie związków z Łodzią oraz roli i znaczenia misji kurierskich na podstawie wybranych materiałów źródłowych oraz zadań sprawdzających wiedzę.

Marek Edelman – przywódca powstania w getcie warszawskim

Lekcja oparta na wystawie „Życie jest najważniejsze...” – prezentacja postaci Marka Edelmana jako bohatera historii związanego z Łodzią: powstania getta w Łodzi i Warszawie, ukazanie sytuacji Żydów w czasie wojny poprzez prezentacje fragmentów wybranych źródeł historycznych, w tym wspomnień i relacji z getta Marka Edelmana.

 

Warsztaty plastyczne dla uczniów klas IV-VIII/gimnazjów:

Z klasą o stylach

Zajęcia obejmujące zwiedzanie części reprezentacyjnej Pałacu Poznańskich oraz ogrodu (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) pod kątem przedstawienia najważniejszych cech stylistycznych popularnych w XIX i XX wieku kierunków sztuk plastycznych. Podsumowaniem jest część warsztatowa, w której uczestnicy wykonują własny wzornik architektoniczny.

Gra w kolory

Warsztat plastyczny obejmujący zwiedzanie wybranych przestrzeni Pałacu Rodziny Poznańskich oraz ćwiczenia plastyczne, których celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat nazw kolorów, sposobów pozyskiwania barwników i pigmentów oraz symbolicznego znaczenie barw w dziełach sztuki.

Pomysł na miasto

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z makietą dawnej Łodzi oraz będą mieli okazję puścić wodze fantazji i zaprojektować własne budynki, z których stworzą miasto idealne. Podczas tworzenia dzieci muszą wziąć pod uwagę przeznaczenie obiektu, uwarunkowania naturalne, a także sąsiedztwo, w jakim dany budynek będzie się znajdował. Podsumowaniem zajęć będzie zabawa w urbanistów i wspólne zbudowanie miasta poprzez zestawienie pojedynczych prac.

Jak powstaje muzyka?

Zajęcia warsztatowe, których punktem wyjścia są wybrane instrumenty muzyczne z muzealnych ekspozycji. Na ich przykładzie uczestnicy poznają fizyczne właściwości dźwięku oraz sposoby ich wykorzystania w dawnych przedmiotach codziennego użytku. Zdobyta wiedza wykorzystywana jest w części praktycznej, podczas której uczestnicy wykonują własne instrumenty muzyczne metodą upcyklingu.

Karl Dedecius: poetyckie wyklejanki

Polska noblistka Wisława Szymborska posiadała talent i wspaniałe poczucie humoru, tworzyła nie tylko wiersze, ale też kolaże, które nazywała „wyklejankami”. Kilka z nich, w postaci zabawnych pocztówek z noworocznymi życzeniami, wysłała łodzianinowi Karlowi Dedeciusowi i można je oglądać w Muzeum Miasta Łodzi. Podczas zajęć  staną się one inspiracją dla dzieci do stworzenia własnych prac łączących dzieła literackie ze sztuką.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum