Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Ruszyły prace nad nową wystawą o wielokulturowej Łodzi – I etap

W 2015 roku Muzeum Miasta Łodzi pozyskało grant ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury) na realizację projektu pt. „Zakup i montaż sprzętu multimedialnego i oświetleniowego na potrzeby wystawiennicze i edukacji kulturalnej”. Jest to I etap zaplanowanego na lata 2015-2016 przedsięwzięcia, którego efektem będzie powstanie w podziemiach Pałacu Poznańskich nowej ekspozycji o charakterze stałym „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań”.

Realizacja I etapu przypada na drugą połowę 2015 roku. Podjęte w tym czasie działania obejmują swym zakresem szereg zadań. W miesiącach maj-czerwiec opracowany został scenariusz i projekt wykonawczy multimediów oraz harmonogram prac adaptacyjno-remontowych wraz z wykonaniem nowej wentylacji mechanicznej. W sierpniu ogłoszony został przetarg na dostawę i montaż multimediów: systemu audiovideo, nagłośnieniowego i oświetleniowego. W pierwszych dniach września ruszyły prace obejmujące adaptację przestrzeni ekspozycyjnej dla potrzeb wystawy – finansowaną ze środków Miasta Łodzi, a w wyniku ogłoszonego w sierpniu postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca systemów multimedialnych. Instalacja sprzętu audiowizualnego i nowego oświetlenia – dofinansowana ze środków ministerialnych, przewidziana jest do końca listopada 2015 r.

II etap prac nad wystawą o wielokulturowej Łodzi będzie miał miejsce w roku 2016 i obejmie przygotowanie treści audiowizualnych, realizację plastyczno-architektoniczną scenariusza wystawy oraz publikację katalogu. Otwarcie wystawy zaplanowano na 2017 rok.

Autorką i koordynatorką projektu oraz wystawy jest Anna Walaszczyk - Kierownik Oddziału Kultur i Tradycji Wyznaniowych MMŁ.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Łodzi

Ilustracja: Zdjęcie łódzkiego podwórka z początku XX w., ze zbiorów MMŁ

Więcej o wystawie>

Więcej o II etapie prac>

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum