Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Bracia Hirszenbergowie – W poszukiwaniu ziemi obiecanej

25 października (niedziela), godz. 10:00
Bracia Hirszenbergowie – W poszukiwaniu ziemi obiecanej
Międzynarodowa konferencja naukowa
Miejsce: Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Celem konferencji jest przybliżenie życia i twórczości wywodzących się z Łodzi braci Hirszenbergów: Samuela, Leona i Henryka. Będzie ona doskonałą okazją, aby zgromadzić w jednym miejscu badaczy
z różnych ośrodków naukowych, którzy podejmują tę tematykę w swoich poszukiwaniach naukowych. Głosami najwybitniejszych znawców tematu: historyków sztuki, historyków, muzealników i artystów zostaną przedstawione biografie twórców, środowisko artystyczne wielokulturowej Łodzi przełomu XIX i XX wieku, a także krąg przyjaciół Hirszenbergów w innych miejscach, w których żyli i tworzyli. Konferencja jest również unikalną sposobnością zlokalizowania wielu zaginionych prac, przejawów rozproszonej po świecie twórczości braci oraz prezentacji aktualnych badań naukowych nad ich dziełami, życiem i karierami.
Konferencja naukowa towarzyszy wystawie Dziedzictwo dwóch kultur. Kolekcja rodziny Poznańskich ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu, która obrazuje rolę mecenatu artystycznego łódzkich rodzin fabrykanckich w kontekście finansowego wsparcia artystów w początkach ich karier. Jednocześnie wydarzenie to zainauguruje trzyletni projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony twórczości braci Hirszenbergów oraz ich wkładu w rozwój polskiej i międzynarodowej sztuki. Poprzez zamówienia na prace malarskie we wnętrzach pałacowych siedzib, portrety członków rodziny czy zakupy innych przykładów twórczości, artyści mieli możliwość wyjazdów zagranicznych, kontynuowania nauki w najlepszych, europejskich uczelniach i okresowego, stabilnego życia. Rozpoczynając swoją  działalność artystyczną w Łodzi jako spadkobiercy polskiej i żydowskiej tradycji, kończyli ją będąc świadomymi przedstawicielami europejskiej kultury, współtworząc jej dokonania w wielu krajach.

Program konferencji

10.00
Małgorzata Laurentowicz-Granas (dyrektor Muzeum Miasta Łodzi)
Powitanie uczestników i gościa specjalnego konferencji – Pani Ofry Bruno-Hirszenberg

Część 1
moderacja: dr Łukasz Grzejszczak (Muzeum Miasta Łodzi/Politechnika Łódzka)

10.10

Anna Łagodzińska (Muzeum Miasta Łodzi/Uniwersytet Jagielloński)
Marcin Szymański (Muzeum Miasta Łodzi/Uniwersytet Łódzki)

Rodzina Hirszenbergów w świetle wybranych źródeł

10.30
prof. Janusz Zagrodzki (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi)
Artyści niepokorni. Samuel Hirszenberg i Marian Wawrzeniecki – na marginesie przyjaźni

10.50

dr Łukasz Grzejszczak (Muzeum Miasta Łodzi/Politechnika Łódzka)
Środowisko plastyków łódzkich przed 1918

11.10
Izabella Powalska (Rynek Sztuki – Galeria Dom Aukcyjny w Łodzi)
Samuel Hirszenberg i jego łódzcy mecenasi

11.30
dr Ewa Bobrowska  (Tera Foundation for American Art)
Francuskie relacje braci Hirszenbergów – próba uporządkowania danych

osoba prezentująca: dr Łukasz Grzejszczak (Muzeum Miasta Łodzi/Politechnika Łódzka)

11.50
prof. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki)
Henryk Hirszenberg (1895-1955). W poszukiwaniu nowej formy

12.10-12.40
dyskusja

12.40-14.00

przerwa kawowa, lunch dla prelegentów
zwiedzanie wystaw i wnętrz Pałacu Poznańskich

Część 2
moderacja: prof. Richard I. Cohen (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie)

14.00
dr Renata Piątkowska (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
Recepcja twórczości Samuela Hirszenberga w prasie polskiej

14.20    
dr Mirjam Rajner (Uniwersytet Bar-Ilan), prof. Richard I. Cohen (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie)

The Cultural Reception of Hirszenberg's “Galut” (1904-2004)

14.40

Teresa Śmiechowska (Żydowski Instytut Historyczny)
Spojrzenie do wnętrza –  „Portret Mężczyzny w stroju orientalnym” Samuela Hirszenberga

15.00
Jakub Bendkowski (Żydowski Instytut Historyczny)
Prace malarskie i rysunkowe Samuela Hirszenberga w zbiorach Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

15.20
Agnieszka Yass-Alston (Uniwersytet Jagielloński)
Obrazy Samuela Hirszenberga w prywatnych kolekcjach dzieł sztuki w przedwojennym Krakowie

15.40
dr Monika Czekanowska-Gutman (Uniwersytet Warszawski)
Między „Opłakiwaniem” a „Pietą”. Inspiracje motywami pasyjnymi w twórczości Samuela Hirszenberga, Wilhelma Wachtla i Leopolda Pilichowskiego

16.00
dr Irmina Gadowska (Uniwersytet Łódzki)
W stronę Syjonu. Wątki narodowe w malarstwie Samuela Hirszenberga i Leopolda Pilichowskiego

16.20-17.00
dyskusja

17.00-18.00

prof. Richard I. Cohen (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie)
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Finansowanie

Patronat honorowy

 

Współorganizator

 

Partner

Tłumaczenie symultaniczneW tym samym dniu zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat na warsztaty plastyczne z cyklu Galeria Małego Mistrza
Więcej informacji...

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum