Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Wernisaż wystawy "Kolory Prawosławia. Polska"

23 marca (środa) 2016 , godz. 18:00
Wernisaż wystawy „Kolory Prawosławia. Polska”
Miejsce: Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi
pl. Wolności 2
Wstęp wolny

Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi oraz Katedralna Parafia Prawosławna św. Aleksandra Newskiego w Łodzi
i Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego, Koło Terenowe w Łodzi serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Kolory Prawosławia. Polska”, który odbędzie się 23 marca 2016 o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi przy pl. Wolności 2.

Wernisaż uświetni występ Chóru Katedry Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego pod dyrekcją Pana Adama Tomaszewskiego.


Wystawa „Kolory Prawosławia. Polska” jest prezentacją zdjęć ukazujących bogactwo i różnorodność tradycji prawosławnej na polskich ziemiach. Autorzy zdjęć to zarówno amatorzy, jak i profesjonalni fotograficy. Pomysłodawcą przygotowania ekspozycji i koordynatorem projektu jest Aleksander Wasyluk związany z serwisem internetowym poświęconym prawosławnemu chrześcijaństwu w fotografii - OrthPhoto.net. Ekspozycja do tej pory była kilkukrotnie prezentowana w Polsce oraz w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, wszędzie wzbudzała duże zainteresowanie. Kolejnym miejscem, w którym wystawa będzie udostępniona jest Łódź – miasto o wielokulturowej i wielowyznaniowej historii, gdzie od 2. poł. XIX wieku żyje także społeczność prawosławna.

Wystawę w Oddziale Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi tworzą zdjęcia ułożone w opowieść o polskim prawosławiu. Narracja składa się z kilku bloków tematycznych, a jej dużym walorem jest poetyckość – prezentowane zdjęcia są bardzo nastrojowe i skłaniające ku refleksji. Pierwszy z bloków tematycznych poświęcony został cerkwi jako miejscu sprawowania kultu. Zdjęcia ukazują wielość typów architektonicznych świątyń prawosławnych na ziemiach polskich. Pokazują jak przy zachowaniu zasad kanonu wznoszenia świątyni prawosławnej cerkwie posiadają regionalne zróżnicowanie. Ukazane zostało także piękno oraz głęboka symbolika architektury i sztuki sakralnej. Wnętrza świątyń zachwycają kolorami i ciepłymi płomieniami wotywnych świec, a bogate dekoracje i liczne ikony przekazują głębokie treści teologiczne. Istotne miejsce na ekspozycji zajmuje część przybliżająca cerkiewny rok obrzędowy, rytuały i lokalne zwyczaje. Uchwycone w kadrze aparatu barwne stroje liturgiczne kapłanów, insygnia władzy duchowej hierarchów, mieniące się w blasku świec, oraz chorągwie procesyjne wprowadzają w klimat wschodniej obrzędowości. Jako że wystawa poświęcona jest wschodniemu chrześcijaństwu w Polsce nie mogło zabraknąć na niej prezentacji serca polskiego prawosławia – Świętej Góry Grabarki. Malownicze zdjęcia ukazują pielgrzymów wędrujących z pokaźnych rozmiarów drewnianymi krzyżami wotywnymi, które zgodnie ze starym zwyczajem pozostaną na Świętej Górze na zawsze. Wiele z prezentowanych fotografii oddaje nostalgiczny klimat wschodnich rubieży Polski z licznymi kapliczkami rozsianymi wśród pól i lasów. Interesujące są także zdjęcia ukazujące codzienne aspekty życia zakonnego.

Wystawa przygotowana została we współpracy z Katedralną Parafią Prawosławną św. Aleksandra Newskiego w Łodzi oraz Stowarzyszeniem Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego, Koło Terenowe w Łodzi.

 

Horostyta, Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego, fot. Artur Korpysz [artur33]

 

Procesja w dniu święta Świętego Ducha w cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku, fot. Jarosław Charkiewicz [Jarek]

 

Cerkiew św. Olgi w Łodzi, fot. Bożena Szafrańska

 

Mniszki podczas czytania 12 Ewangelii pasyjnych, fot. Jarosław Charkiewicz [Jarek]

 

"Obychody" - coroczny obchód wsi, fot. Grzegorz Barszczewski [grzes]

 

W drodze na Świętą Górę Grabarkę, fot. Tadeusz Żaczek [rps]

 

Sławatycze, Święto Chrztu Pańskiego, fot. Tadeusz Żaczek [rps]

 

 

 

Wydarzenia towarzyszące wystawie w kwietniu 2016 r.:

3 kwietnia (niedziela), godz. 10:30
„Wokół ikony – sztuka sakralna Cerkwi prawosławnej”

Wykład towarzyszący wystawie czasowej „Kolory Prawosławia. Polska”
Miejsce: Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi
pl. Wolności 2
Prowadząca: Natalia Scegielniak-Glica
Wstęp wolny
Więcej  o wykładzie …

24 kwietnia (niedziela), godz. 10:30
„Rok obrzędowy w tradycji prawosławnej”
Wykład towarzyszący wystawie czasowej „Kolory Prawosławia. Polska”
Miejsce: Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi
pl. Wolności 2
Prowadząca: Natalia Scegielniak-Glica
Wstęp wolny
Więcej o wykładzie …

12 maja (czwartek), godz. 17.00
Pokaz filmów poświęconych tradycji prawosławnej
Wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej „Kolory Prawosławia. Polska”

Prowadzący: Natalia Scegielniak-Glica (etnolożka, Muzeum Miasta Łodzi) i ks. Jakub Dmitruk (wikariusz w Katedralnej Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w Łodzi)
Miejsce: Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych MMŁ
pl. Wolności 2
Wstęp wolny
Więcej o pokazie ...

28 maja (sobota), godz. 14:00
Spacer szlakiem Łodzi prawosławnej

Wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej „Kolory Prawosławia. Polska”
Prowadzenie: Natalia Scegielniak-Glica (kustosz w Muzeum Miasta Łodzi, licencjonowana przewodniczka miejska)  
Zbiórka: przy bramie wejściowej na Stary Cmentarz Prawosławny przy ul. Ogrodowej  
Udział bezpłatny
Więcej o spacerze ...

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum