Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Międzynarodowy Dzień Teatru

Muzeum Miasta Łodzi w ciągu 40 lat swojego istnienia zgromadziło bogaty zbiór muzealiów, wśród których znajdują się również obiekty dokumentujące teatralną historię Łodzi,  zdeponowane w Pracowni Teatru.  Warto o tym wspomnieć z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, przypadającego 27 marca.  Zwykle mówimy w tym dniu o teatrze w kontekście jego teraźniejszości, dobrze jednak mieć świadomość jego korzeni i przeszłości. Miejscem, w którym w Łodzi możemy je poznać jest m.in.  Pracowania Teatru Muzeum Miasta Łodzi.

Pod opieką Pracowni Teatru znajdują się m.in. kolekcje projektów scenografii i kostiumów (autorstwa tak cenionych scenografów jak Karol Frycz, Henri Poulain czy Władysław Daszewski), programów, afiszy i plakatów, zdjęć i negatywów (autorstwa m.in. J. Neugebauera), dokumentów osobistych oraz kostiumów teatralnych. W oparciu o zgromadzone teatralia prowadzone są zajęcia edukacyjne oraz warsztaty dla dorosłych i dzieci.  W ramach Pracowni Teatru powstało również wiele interesujących wystaw. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. ekspozycje:
„Andrzej Kreutz Majewski - wspomnienie. Dialog Majewski - Dejmek"(2012);
„Sławomir Iwański – Plakaty” (2011);
„Pan Savoir i Ósma żona Sinobrodego” (2010),
„Zatrzymane w czasie. Fotografie Jerzego Neugebauera” (2009);
„Aktorstwo jest rzemiosłem. Wspomnienie o Zbigniewie Cynkutisie” (2009).

Od 2012 roku  projekty zgłaszane i przygotowywane przez Pracownię Teatru MMŁ były częścią ogólnopolskiej akcji Dotknij Teatru (informacje na ten temat można znaleźć w zakładce „Projekty”). Na temat wybranych obiektów z kolekcji teatraliów można natomiast przeczytać w zakładce „Obiekt z kolekcji”.
Opiekunem Pracowni Teatru jest Katarzyna Kuropatwa-Pik.


 

projekt W płaszczu Prospera (Dotknij teatru 2015), fot. B. Szafrańska

 

wystawa „Pan Savoir i Ósma żona Sinobrodego” (2010), fot. B. Szafrańska

 

wystawa „Aktorstwo jest rzemiosłem. Wspomnienie o Zbigniewie Cynkutisie” (2009) , fot. B. Szafrańska

 

„Zatrzymane w czasie. Fotografie Jerzego Neugebauera” (2009)

 

wystawa „Pan Savoir i Ósma żona Sinobrodego” (2010), fot. B. Szafrańska

 

wystawa „Sławomir Iwański – Plakaty” (2011), fot. B. Szafrańska

 

wystawa „Andrzej Kreutz Majewski - wspomnienie. Dialog Majewski - Dejmek"(2012), fot. B. Szafrańska

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum