Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Premiera drugiej części Makiety dawnej Łodzi

3 lipca (niedziela), godz. 12.30
Premiera drugiej części Makiety dawnej Łodzi

Miejsce: recepcja przed Galerią Mistrzów Polskich
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

We wrześniu 2015 roku Muzeum Miasta Łodzi zaprezentowało makietę tak zwanego "Zaginionego kwartału", czyli fragmentu Łodzi przedstawiającego zabudowania otaczające Stary Rynek (dokładnie tak, jak wyglądały one na krótko przed wybuchem II wojny światowej). Kolejną częścią projektu budowy makiety dawnej Łodzi jest model przedstawiający Nowe Miasto z tego samego okresu.

Tym razem można będzie zobaczyć jak wyglądały kwartały pomiędzy ulicami Północną, a Południową oraz Zachodnią i Kilińskiego (większość historycznych nazw ulic przetrwała do dnia dzisiejszego, jedynie zagadką dla niektórych łodzian może być ul. Południowa, która zmieniła się w ul. Próchnika i Rewolucji 1905 r.). Naturalne przedłużenie makiety na południe pozwoli jeszcze lepiej uświadomić sobie jak zmieniło się nasze miasto na przestrzeni ostatnich dziewięćdziesięciu lat.

Wydawać się może, że część Łodzi w otoczeniu placu Wolności, czy wzdłuż ul. Pomorskiej prezentuje się bardzo podobnie jak w latach 30 XX wieku, jednak po bliższej analizie okazuje się, że około 30% zabudowy obszaru objętego nową makietą zmieniła się lub zupełnie przestała istnieć - poszerzenie ul. Zachodniej zabrało całą pierzeję wschodniej strony tej ulicy, południowa część ulic Ogrodowej i Północnej całkowicie zmieniły swój charakter, wiele narożnych kamienic przestało istnieć. Dużo zmian zaszło także wokół samego placu Wolności.

To wszystko i o wiele więcej można będzie prześledzić dzięki makiecie, której odsłona nastąpi w niedzielę 3 lipca, o godz. 12.30 w Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15.

Od momentu prezentacji makieta będzie stałą częścią ekspozycji Muzeum, a jej oglądanie będzie bezpłatne.  

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum