Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Badanie nt. odbioru dziedzictwa kultury

W imieniu Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu pozyskanie informacji na temat doświadczeń związanych z oglądaniem i wykorzystywaniem zasobów dostępnych w internecie (zdjęć, książek, zabytków). Ankieta znajduje się pod adresem: http://badaniasocjologa.pl/index.php/649912/lang-pl (wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 minut).
Badanie stanowi element szerszego projektu badawczego prowadzonego przez Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zatytułowanego Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004–2014 (http://cyfrowe-dziedzictwo-kulturowe.mik.krakow.pl/).
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum