Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Krajobraz Sakralny i Pamiętanie w Czasach Postsekularnych

5 listopada (sobota), godz. 11:00 – 17:00
„Krajobraz Sakralny i Pamiętanie w Czasach Postsekularnych – Kościoły, Krzyże, Cmentarze”
Międzynarodowe seminarium towarzyszące XXII Kweście na Starym Cmentarzu

Współorganizator: Politechnika Łódzka
Miejsce: Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny


Tematem przewodnim seminarium jest pamiętanie w krajobrazie sakralnym w czasach postsekularnych. Wskazujemy przede wszystkim na takie elementy krajobrazu jak kościoły, krzyże i cmentarze – mocno osadzone w tożsamości Europy. Chcemy dowiedzieć się, czy współcześnie wpisują się one w pamięć wspólnot lokalnych i narodów? Może ze względu na zmianę ich funkcji mamy raczej do czynienia z krajobrazem nie-pamięci? Jak zachować równowagę między symbolem a przestrzenią współczesnego miasta? Naturalnym pytaniem jest także – czy pamiętać i kto za tę pamięć jest odpowiedzialny?

Fot. K. Monwid - Olechnowicz


Program konferencji:

11.00 – 11.15    Registration of participants

11.15 – 11.40    Formal opening of the Seminar

11.40 – 12.00     Anna Królikowska (Instytut Socjologii, Uniwersytet Szczeciński), Social identity, memory, and religiosity as factors shaping attitudes towards sacral elements of landscape in Europe

12.00 – 12.20    Josip Faričić, Lena Mirošević and Tome Marelić (University of Zadar, Department of Geography), Religious elements in the cultural landscape of Northern Dalmatia in the modern age – destruction, obliteration, and renewal

12.20 – 12.40    Tomasz Havlicek (Uniwersytet Karola, Praga), Development and trends in religious landscape of Czechia during the post-secular age

12.40 – 13.00    Coffee break

13.00 – 13.20    Paulina Tobiasz-Lis (Uniwersytet Łódzki), The cemetery as a place where the time has stopped

13.20 – 13.40    Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Cmentarz Rakowicki w Krakowie jako przestrzeń publiczna. Wybrane problemy

13.40 – 14.00    Małgorzata Flaga (UMK, Lublin), Significance and changing functions of the Christian sacred places (the example of Lychakiv Cemetery in Lviv)

14.00 – 15.00    Lunch break

15.00 – 15.20    Tadeusz Kośka (Politechnika Łódzka), Krzyż jako świadek (znacznik marker) zasięgu prawa własności w przestrzeni

15.20 – 15.40    Lucyna Przybylska (Uniwersytet Gdański), Qualitative and quantitative approaches to memorial crosses

15.40 – 16.00    Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Justyna Liro (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Forgotten and nonexistent sacred places in Krakow (Old Town and Kazimierz district)

16.00 – 16.20    Włodzimierz Witkowski (Politechnika Łódzka), Ludowe aspekty przestrzeni sakralnej w konfrontacji ze współczesnością w aspekcie estetycznym, jak i społecznym

16.20 – 16.40    Tomasz Otocki (Łódź), Drzewostan Starego Cmentarza w systemie zieleni miejskiej Łodzi

16.40    Discussion and closing of official part of the Seminar


E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum