Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Trwają prace nad nową wystawą o wielokulturowej Łodzi – II etap


W 2016 roku Muzeum Miasta Łodzi pozyskało grant ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych) na realizację II etapu przedsięwzięcia, którego efektem będzie powstanie w podziemiach Pałacu Poznańskich nowej ekspozycji o charakterze stałym „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań”.

Otrzymana dotacja pozwoliła na realizację wystawy w obszarze działań zaplanowanych na 2016 rok, m.in. z zakresu:
- zakupu materiałów i wykonania prac w ramach aranżacji architektoniczno-plastycznej (w aranżowanej przestrzeni wielokulturowego podwórka wykonana została instalacja pompy studziennej na cembrowinie z deskowaniem, wykonano także część prac związanych z urządzeniem wieloetnicznych mieszkań, postawiona została ściana pieca kaflowego z neorokokową dekoracją, który pozyskany został wraz z 3 sztukami drzwi zdobionych kowalską kratą, z rozbiórek łódzkich kamienic),
- projektu graficznego, wydruku i wyklejenia fototapet (wyklejono wielkoformatowe fototapety z fasadą łódzkiej kamienicy, wnętrzem pracowni rzemieślniczych i łódzkiej kawiarenki),
- dalszych prac aranżacyjnych (w przestrzeni przygotowywanej wystawy pojawiły się frontowe witryny sklepowe wykonane metodami stolarskimi, za którymi urządzone zostaną lokale pracowni grawera i modystki, zamontowano także specjalnie opracowane gabloty ekspozycyjne na eksponaty ze zbiorów MMŁ),
- opracowania, przygotowania i instalacji 16. kontentów stanowisk multimedialnych oraz aplikacji interaktywnych (przygotowano tematycznie opracowane treści multimedialne –  kontenty audio i kontenty audiowizualne, które zainstalowane zostały w urządzeniach multimedialnych zakupionych przez Muzeum Miasta Łodzi  w 2015 r., w ramach realizacji I etapu wystawy z dotacji MKiDN),
- przygotowania projektu opracowania graficznego wystawy,
- nagrania słuchowiska w języku jidysz, niemieckim i polskim do kontentu audio,
- zakupu wraz z dostawą i montażem zestawu sprzętu stanowisk interaktywnych do gier w chłopka i piłkę w zaaranżowanej przestrzeni wielokulturowego domu i podwórka.

Ostatni, III etap prac (rok 2017) obejmie dalsze prace aranżacyjne i merytoryczne nad wystawą, prace poligraficzne, opracowanie  i redakcje tekstów do katalogu, przygotowanie oraz druk katalogu, dalsze prace konserwatorsko-renowacyjne eksponatów, projekty graficzne materiałów promocyjnych, tłumaczenia i korekty, przygotowanie filmu reklamowego oraz cyfrowych treści promocyjnych.

Autorką i koordynatorką projektu oraz wystawy jest Anna Walaszczyk - Kierownik Oddziału Kultur i Tradycji Wyznaniowych MMŁ.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Łodzi

Ilustracja: Zdjęcie łódzkiego podwórka z początku XX w., ze zbiorów MMŁ

Więcej o wystawie>

Więcej o I etapie prac>

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum