Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Trwają prace nad nową wystawą o wielokulturowej Łodzi – III etap


W Muzeum Miasta Łodzi trwają prace nad nową wystawą stałą o wielokulturowej Łodzi pod nazwą „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań”.
Jest to multimedialna opowieść o wielokulturowym dziedzictwie przedwojennej Łodzi i jej wieloetnicznej, wielowyznaniowej społeczności.
Ekspozycja ukaże historyczną wielokulturowość Łodzi na tle fenomenu jej rozwoju przemysłowego i demograficznego. Współistnienie polsko-żydowsko-niemieckie pokazane zostanie z perspektywy wspólnego domu, miejskiego podwórka, bliskiego i dalekiego sąsiedztwa z jego pozytywami i negatywami.

Multimedialna wystawa prezentowana będzie w ośmiu strefach tematycznych. Aranżacja każdej ze stref poświęcona zostanie wybranym zagadnieniom z życia przedwojennego miasta wielu narodów, religii i kultur. Narracja wystawy poprowadzi widza wzdłuż kilku osi zbiegających się w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni miejskiego podwórka. To na łódzkich podwórkach, jak w soczewce skupiało się wielonarodowościowe współistnienie odmiennych religijnie i kulturowo społeczności.
Z przestrzeni wspólnego podwórka z żeliwną pompą studzienną, zwiedzający wejdzie do kamienicy czynszowej, której lokatorami są wieloetniczne rodziny. Zajrzy do mieszkania: polskiego, żydowskiego i niemieckiego, których wystrój zawiera informację o tradycji wyznaniowej domowników, posłucha wielojęzycznych rozmów rodzinnych, poczuje klimat przedwojennych podwórek opisanych we wspomnieniach łódzkich Niemców, Żydów i Polaków. Ścieżki zwiedzania prowadzą do lokalu magla prowadzonego przez Niemkę - Frau Langer, a także do łódzkiej kawiarenki z muzyką lat dwudziestych i trzydziestych.

Zwiedzający będą mogli poznać różnorodność kulturową, wyznaniową i wielojęzyczność dawnych mieszkańców Łodzi nie tylko dzięki prezentowanym na wystawie eksponatom, dokumentom i zdjęciom ze zbiorów muzeum, ale także dzięki nowoczesnym multimediom – będą oni mogli posłuchać i obejrzeć audiowizualne prezentacje czy doświadczyć kolejnych wrażeń dzięki efektom dźwiękowym (np. odgłosów ulicznego zgiełku, samochodów, tramwajów, pogawędek sąsiadek przy pompie studziennej podwórkowych zabaw dziecięcych).

Poszczególne elementy wystawy będą ponadto ulegać aranżacyjnym zmianom wraz z porami roku lub kalendarzem świąt przypadających w danej religii: katolicyzmie, judaizmie czy protestantyzmie.  Wystawie towarzyszyć będzie bogato ilustrowane wydawnictwo i szeroko zakrojone działania warsztatowe oraz edukacyjno-kulturalne.

Otwarcie wystawy nastąpi 10 października 2017 r.Autorką koncepcji, scenariusza i kuratorem wystawy jest Anna Walaszczyk – etnograf, kierownik Oddziału Kultur i Tradycji Wyznaniowych MMŁ.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Łodzi.

 

Więcej o wystawie >

Więcej o I etapie prac >

Więcej o II etapie prac >

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum