Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Zgłoszenia na konferencję "Niepełnosprawni i sztuka"

Katedra Historii Sztuki, Wydział Filozoficzno - Historyczny, Uniwersytet Łódzki oraz Muzeum Miasta Łodzi zapraszają na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Naukową NIEPEŁNOSPRAWNI i SZTUKA, która odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 roku w Muzeum Miasta Łodzi.

Celem konferencji jest refleksja nad stanem wiedzy oraz dorobkiem praktycznym dotyczącym koncepcji i problemów związanych z udostępnianiem sztuk wizualnych (zarówno tradycyjnych jak i dzieł współczesnych) w sposób dostosowany do percepcji osób z różnymi dysfunkcjami m.in. wzrokowymi, ruchowymi, jak i słuchowymi itp.

W ramach tej niezwykle ważnej ze względów społecznych problematyki w centrum zainteresowania organizatorów znajdują się problemy związane z audiodeskrypcją dzieł sztuki, tworzeniem tyflografik i makiet przestrzennych oraz sposoby tworzenia audioprzewodników dostępnych poprzez nośniki cyfrowe.
Ważny krąg tematyczny stanowi również zagadnienie udostępniania przestrzeni muzealnej osobom niepełnosprawnym ruchowo/wizualnie z uwzględnieniem koniecznych działań adaptacyjnych wykonanych w salach ekspozycyjnych.
Koleiny istotny blok tematyczny obejmuje problematykę dostosowywania muzeum do potrzeb osób niesłyszących lub słabosłyszących: język migowy, fonogesty, napisy dla niesłyszących, palmtopy z tekstem dostosowanym do odbioru przez osoby z dysfunkcją słuchu itd.
Na konferencji poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące tworzenia tekstów przewodników (po przestrzeniach muzealnych, miejskich etc.) dla osób z dysfunkcjami: „tekstów łatwych do czytania”, przewodników w druku transparentnym z mapami brajowskimi i tyflografikami itp.
Jesteśmy otwarci również na propozycje ujęć podchodzących do problematyki udostępniania sztuki osobom z dysfunkcjami z innej, interesującej perspektywy.

Konferencji kierowana jest przede wszystkim do osób teoretycznie i praktycznie zajmujących się problemem udostępniania dzieł sztuki osobom niepełnosprawnym, zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i miejskiej: historyków sztuki, edukatorów muzealnych, architektów, socjologów, psychologów, językoznawców, tłumaczy, muzealników, kuratorów, projektantów.

Pierwszego dnia konferencji przewidziana jest część naukowa (referaty), drugiego dnia część praktyczna (warsztaty).

•    Zgłoszenia na konferencję, wraz z abstraktem (do 500 znaków) oraz i krótkim CV (do 250 znaków) przyjmowane będą do 31.08. 2017. Prosimy o ich przesłanie na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
•    Zgłaszać można również propozycje warsztatów (do 31.08. 2017).
•    Obrady prowadzone będą w języku polskim.
•    Czas trwania wystąpienia: 20 minut.
•     Przedłożone teksty po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w recenzowanej monografii zbiorowej.
•    Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Płatne na konto: 43 124030281111001029430975 z podaniem własnego imienia i nazwiska oraz z dopiskiem: "Niepełnosprawni i sztuka".

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Aneta Pawłowska (Katedra Historii Sztuki UŁ)
dr Julia Sowińska-Heim (Katedra Historii Sztuki UŁ)
Barbara Kurowska (p.o. Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi)

Sekretarze Konferencji:
dr Anna Wendorff (Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ)
mgr Adam Drozdowski (Katedra Historii Sztuki UŁ)
Koordynacja:
mgr Paulina Długosz (Muzeum Miasta Łodzi)

Instytucje wspierające:
Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata 
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego   

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum