Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Promocja książki

28 września (czwartek), godz. 18:00
Promocja książki „Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej”
Współorganizacja: Muzeum Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki

Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Spotkanie z Kazimierzem Badziakiem i Justyną Badziak - autorami wydanego drukiem zbioru sprawozdań (reportaży) z głośnych procesów sądowych głównie o charakterze karnym. Sprawy te przyciągały uwagę opinii publicznej, zwłaszcza jeśli dotyczyły osób
ze „świecznika” bądź budziły szczególne oburzenie. Publikacja stanowi najnowsze dla Łodzi
i regionu całościowe opracowanie o charakterze pitawalu dokumentacyjnego. Główny nurt rozważań podejmowanych w książce koncentruje się na obszernym opisie trzynastu wybranych procesów karnych z pierwszej połowy XX wieku – od zabójstwa fabrykanta Juliusza Kunitzera (1905 r.) do sprawy Marii Zajdlowej (1938 r.). Z dużą starannością zebrano materiały rozproszone w archiwalnych aktach sądowych, starych gazetach codziennych i czasopismach oraz w innych źródłach, a następnie zestawiono je z opisem realiów – politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych – właściwych dla danej rzeczywistości historycznej. W ten sposób udało się oddać tendencje epoki, w której żyli bohaterowie prezentowanych wydarzeń i to, co nimi kierowało bądź mogło kierować.

Niezwykle interesujące jest również całościowe spojrzenie na ówczesny wymiar sprawiedliwości. W czasie rozbiorów na ziemiach polskich  obowiązywało różne prawo karne państw zaborczych, które również odmiennie ujmowało przestępstwo. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przystąpiono do skodyfikowania polskiego prawa karnego materialnego i procesowego. Zatem każdy proces to swoisty wyimek z dziejów politycznych, nastawienia społecznego i poglądów na obowiązujący porządek prawny.

Opracowanie wzbogacają archiwalne zdjęcia i wycinki z prasy, przedstawiające m.in. strony opisywanych procesów.

Książka z pewnością zainteresuje wszystkich miłośników historii Łodzi i regionu.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum