Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Aktualne oferty pracy

Ogłoszenie - oferta pracy w Muzeum Miasta Łodzi
Stanowisko: Wikipedysta-Rezydent w Muzeum Miasta Łodzi
Muzeum Miasta Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko rezydenta, który/która będzie pełnić rolę łącznika pomiędzy Muzeum Miasta Łodzi a społecznością wolontariuszy, wikipedystów oraz Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. Rolą rezydenta będzie pomoc w procesie digitalizacji i udostępniania wybranych zbiorów MMŁ oraz opieka nad projektem tworzenia artykułów o wybitnych postaciach związanych z historią Łodzi, zbiorach Muzeum i powiązanych tematach w Wikipedii. Rezydencja odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Muzeum Miasta Łodzi w 2017 roku pod nazwą „Digitalizacja i udostępnianie fotografii z zasobu Muzeum Miasta Łodzi” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”.
Czas trwania projektu: 1 września – 31 grudnia 2017
Wymiar godzin: 16 godzin tygodniowo

Zakres obowiązków
•    pełnienie funkcji pośrednika w kontaktach Muzeum Miasta Łodzi ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska dotyczących wspólnie realizowanych przedsięwzięć;
•    praca z kustoszami MMŁ przy wyborze treści do uzupełnienia w Wikipedii oraz grafik do załadowania do Wikimedia Commons;
•    utworzenie (we współpracy z koordynatorem projektów GLAM) na czas trwania projektu grupy roboczej, złożonej z wikipedystów oraz studentów/wolontariuszy i innych zainteresowanych – a następnie wspólne tworzenie nowych artykułów;
•    nadzór nad działaniami grupy; przeprowadzenie kilku spotkań grupy na terenie Muzeum;
•    prowadzenie strony projektowej i opieka nad strukturą projektu;
•    kontrola jakości nowych treści w polskiej Wikipedii;
•    pomoc pracownikom MMŁ w zakresie identyfikacji zasobów z domeny publicznej oraz przeszkolenie w miarę potrzeb (oprogramowanie MediaWiki, wolne licencje, domena publiczna, projekty Wikimedia);
•    współpraca z koordynatorem projektów GLAM-WIKI i informowanie o postępach współpracy.

Wymagania
•    znajomość społeczności i projektów Wikimedia, jak też zagadnień związanych z wolnymi licencjami oraz rdzennymi zasadami projektów, z naciskiem na Wikipedię i Wikimedia Commons;
•    znajomość projektów GLAM-Wiki i innych otwartych projektów muzealnych;
•    dyspozycyjność w wymiarze 16 godzin tygodniowo, z czego około 1/2 na terenie Muzeum – Dział Zbiorów (w godzinach pracy Muzeum);
•    zdolności organizacyjne, wysokie umiejętności planowania własnej pracy;
•    sprawne i klarowne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie;
•    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę materiałów pomocniczych;
•    komunikatywność, kultura osobista;
•    posiadanie własnego komputera i bezproblemowego dostępu do internetu;
•    mile widziane: wykształcenie / doświadczenie w zakresie redagowania tekstów o historii i sztuce, doświadczenie związane z działalnością muzeów.

Muzeum oferuje
•    współpracę na podstawie umowy zlecenia z Muzeum Miasta Łodzi;
•    tryb zadaniowy z elastycznym czasem pracy;
•    możliwość współpracy z pracownikami Muzeum Miasta Łodzi;
•    współudział w światowej społeczności twórców wolnych treści edukacyjnych;
•    możliwość dalszej współpracy z Muzeum lub Stowarzyszeniem po zakończeniu projektu.

Zadania
•    Koniec września - szkolenie + narada z koordynatorem GLAM;
•    Rezydencja: 1 października 2017 - 30 stycznia 2018;
•    Utworzenie na czas trwania rezydencji grupy zainteresowanych wikipedystów oraz grupy złożonej z osób z zewnątrz (członkowie klubu Muzeum, studenci, etc.);
•    Wspólnie z Muzeum oraz grupą realizacja planu rozbudowania z góry wybranych artykułów o historii i siedzibach Muzeum i wybranych zagadnieniach, szkolenie, dopingowanie grupy i zorganizowanie potrzebnej infrastruktury w Wikipedii i w innych miejscach online;
•    Opieka nad stroną projektu w Wikimedia Commons;
•    Udział i pomoc w opisywaniu i ładowaniu plików;
•    Utworzenie strony projektu w Wikipedii;
•    Zorganizowanie dla grupy szkolenia (na początku) oraz editathonu (na końcu);
•    Współpraca przy promocji projektu;
•    Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Muzeum.

Aplikacje (CV + LM) prosimy przesyłać w terminie do 15 września 2017 na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Informujemy, że możemy skontaktować się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie do aplikacji klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)


E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum