Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Lubię wiedzieć w listopadzie


12 listopada (niedziela), godz. 12.30
„Łódzka codzienność. Impresje z przeszłości miasta”
Spotkanie z cyklu "Lubię wiedzieć"

Prowadzenie: dr hab. Krystyna Piątkowska (etnolog i antropolog kultury, autorka publikacji naukowych i popularyzujących  wiedzę o kulturze i dyscyplinie antropologicznej, w tym scenariuszy filmowych, starszy wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ)
Sala Lustrzana
Bilety: normalny: 3 zł, ulgowy 1 zł

Wystąpienie dr Piątkowskiej utrzymane będzie w nurcie antropologicznego spotkania z łódzką przeszłością z okresu międzywojnia. Prelekcję ilustrowaną slajdami nasz gość poprowadzi w oparciu o relację wspomnieniową – po raz pierwszy upublicznioną, na dodatek odnoszącą się do koneksji rodzinnych prelegentki. Opowieść o przeszłości „należącej” do wcześniejszych pokoleń, to ich dorobek, a nasze dziedzictwo, z którego czerpiemy garściami, by wciąż na nowo odkrywać tradycję wielokulturowej Łodzi.

W narracji etnologicznej ważne są, obok wątków historycznych, także przeżywane emocje, kolory i zapachy.  Krystyna Piątkowska nie boi się prozy życia mieszkańców łódzkiej kamienicy przy ulicy Janiny, a przytaczanych zdarzeń nie pozostawia w oderwaniu od szczegółów dnia codziennego. Narrację wspomnieniową poprzedza swoistym kalendarium wątków i faktów z przeszłości Łodzi, które porządkują tę wielce poznawczą opowieść.


Łódzka rodzina przy choince, 1935, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi


Wodny rynek, sprzedaż ziół, 1929, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi


Łódzkie włókniarki, ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych


Gazeciarz, 1915, ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum