Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Ogłoszenia o pracę na stanowisko: sprzątaczka

K.110.1.2018
Łódź, dn. 12.01.2018 r.
Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: sprzątaczka

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Nazwa stanowiska: sprzątaczka
Miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Administracyjno-Techniczny
Miejsce wykonywania pracy: 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 15
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Ilość wolnych stanowisk: 2
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania ofert: do 26.01.2018 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Termin rozpoczęcia pracy: luty 2018 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania niezbędne
• wykształcenie minimum zawodowe,
• systematyczność, dokładność,
• organizacja pracy własnej,
• życzliwość i kultura osobista.

Podstawowe obowiązki:
• sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek Muzeum Miasta Łodzi,
• zgłaszanie zapotrzebowania na środki dezynfekujące, artykuły chemiczne oraz materiały
i sprzęt do utrzymania czystości w budynku,
• przekazywanie informacji o stwierdzonych awariach i uszkodzeniach na terenie obiektów muzealnych,
• właściwe zabezpieczanie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do udziału w rekrutacji także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku pracy.

Od kandydatów oczekujemy:
W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
a) list motywacyjny;
b) życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
c) kserokopie dokumentów potwierdzające zdobyte wykształcenie
Dokumenty należy dostarczyć osobiście  do Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15; 91-065 Łódź lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni
o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549000 lub 42/2549014.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum