Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Ogłoszenie o pracę: pracownik sprzątający

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: pracownik sprzątający.

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Administracyjno-Techniczny
Miejsce wykonywania pracy: 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 15
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Ilość wolnych stanowisk: 2
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania ofert: do 19.03.2018 r.  (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2018 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)


Wymagania niezbędne
•    wykształcenie minimum zawodowe,
•    systematyczność, dokładność,
•    organizacja pracy własnej,
•    życzliwość i kultura osobista.

Podstawowe obowiązki
•    sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek Muzeum Miasta Łodzi,
•    zgłaszanie zapotrzebowania na środki dezynfekujące, artykuły chemiczne oraz materiały
i sprzęt do utrzymania czystości w budynku,
•    przekazywanie informacji o stwierdzonych awariach i uszkodzeniach na terenie obiektów muzealnych,
•    właściwe zabezpieczanie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

Informacje dodatkowe
Zapraszamy do udziału w rekrutacji także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku pracy.

Od kandydatów oczekujemy
W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
a)    list motywacyjny;
b)    życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
c)    kserokopie dokumentów potwierdzające zdobyte wykształcenie
Dokumenty należy dostarczyć osobiście  do Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15; 91-065 Łódź lub na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 42/2549013 lub 42/2549014.

Procedura naboru
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.    Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru
w każdym terminie.
3.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4.    Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum