Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Promocja książki „Konspiracja trzech pokoleń”

1 marca (czwartek), godz. godz. 17:30
„Konspiracja trzech pokoleń”
Promocja książki Przemysława Waingertnera
Spotkanie w ramach cyklu „Łódzkie Oblicza Niepodległej

Współorganizator: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Gość specjalny: Przemysław Waingertner
Prowadzenie: Adam Sitarek, Kamil Piskała
Sala Lustrzana
Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

Historia polskiej konspiracji patriotycznej „Zetu” to istotny fragment dziejów polskiej inteligencji - kultywującej tradycje szlacheckie misji narodowej, służącej zgodnie ze swym etosem narodowi, tradycyjnie niepokornej, a także przeświadczonej o byciu depozytariuszem polskich idei niepodległościowej.
Autor prezentuje ponad stuletnie dzieje „Zetu” oraz pozostających pod jej wpływem organizacji tworzących ruch zetowy. Ukazuje struktury organizacji, idee, działalność i postacie liderów z okresu zaborów, Wielkiej Wojny, II RP, II wojny światowej oraz lat powojennych na emigracji i w kraju (w PRL i III RP) Racja stanu i  interes suwerennego państwa polskiego, funkcjonującego w myśli zetowej jako środowisko naturalne, a zarazem niezbędne dla przetrwania i rozwoju wspólnoty narodowej stanowiły dla „braci” zetowych o „mierze rzeczy” w polityce. Zgodnie z nimi – tak jak je rozumieli - kształtowali swój program i działalność, dając temu wyraz w znamiennym zawołaniu organizacyjnym, obowiązującym kolejne pokolenia zetowej konspiracji: „Dla Polski!”.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum