Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Dzień Wolnej Sztuki

21 kwietnia (sobota), godz. 12:00
Dzień Wolnej Sztuki

Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy


Dzień Wolnej Sztuki to organizowana od 2011 roku ogólnopolska akcja społeczna, mająca pokazać gościom muzeów, że pomimo braku specjalistycznego wykształcenia czy głębszego zainteresowania sztuką, mogą oni świadomie ją odbierać i czerpać z tego przyjemność. Podczas wydarzenia udowadniamy również, że do muzeum można wejść i zobaczyć tylko kilka wybranych dzieł bez kompleksów, biegania, zmęczenia i przymusu obejrzenia wszystkiego. Raz w roku muzea i galerie w całej Polsce zapraszają swoich gości do wolnego i refleksyjnego oglądania eksponatów, a potem do omówienia takiej propozycji zwiedzania.

W ramach akcji Muzeum Miasta Łodzi  wraz z Odziałem Sportu i Turystyki, zaprezentuje 5 obiektów, których historia, symbolika i znaczenie, pośrednio lub wprost, nawiązują do pojęć związanych z obchodzonym Rokiem Niepodległości w Polsce.
Poprzez różnorodne przykłady twórczości łódzkich artystów, bądź tych twórców, którzy przez zamówienia byli z Łodzią związani, zostaną zaprezentowane prace z zakresu rzeźby, malarstwa i rysunku, powstałe w różnych okresach ich aktywności.
Każda z prac ma swoja odrębną, niepowtarzalną historię, umiejscowioną  w określonej, lokalnej  rzeczywistości  naszego miasta i towarzyszącą wydarzeniom  o  uniwersalnym kontekście i znaczeniu.

Podczas akcji zostaną zaprezentowane dzieła: 1. Józefa Mojżesza Gabowicza (rzeźba znajdujaca się w holu wejściowym MMŁ), 2. Tadeusza Kokietka (obraz prezentowany w Sali Lustrzanej), 3. Władysława Strzemińskiego, obraz prezentowany w Sali Lustrzanej), 4. Włodzimierza Krzyżanowskiego i 5. Szczepana Andrzejewskiego (obrazy prezentowane w Czerwonym Saloniku).

1.    
Józef Mojżesz Gabowicz (1862 Kolno – 1939 Warszawa) – rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia tworzący rzeźby realistyczne odwołujące się do modnego w XIX wieku naturalizmu, były to popiersia i sceny rodzajowe, których sentymentalny charakter przyniósł ich twórcy splendor i międzynarodową sławę. W opiniach krytyków powtarzały się pochwały dla realizmu, nastrojowości i precyzji w oddaniu kształtów.

Podczas Dnia Wolnej Sztuki zostanie zaprezentowana jego praca Samoobrona ze zbiorów MMŁ (Odziała Sportu i Turystyki), przedstawiająca walkę atlety z wężem. Ta piękna i dynamiczna rzeźba, której podobno drugi odlew ocalał  gdzieś na terenie Azji, powstała w 1898 roku i była pierwotnie w posiadaniu rodziny Herbstów. W 1938 roku została przeniesiona i pokazana na otwarciu łódzkiego stadionu KP Zjednoczone, późniejszego  Z.S. Włókniarz przy ulicy Kilińskiego.

2.
Tadeusz Kokietek, żyjący w latach 1920–1982, zamiast tworzyć w popularnych wówczas nurtach abstrakcji, skupił swą uwagę na malarstwie o tematyce historycznej. Zniszczona podczas II wojny światowej i uciemiężona w okresie komunizmu Polska potrzebowała twórcy przywołującego jej dawną chwałę i świetność. Kokietek – podążając drogą uprzednio wyznaczoną przez Michałowskiego, Brandta i Kossaka – kreował malarską wizję kraju potężnego, walecznego, krzewiącego wartości patriotyczne, stąd jego obrazy opanowali, wsławiona niegdyś bohaterskimi czynami husaria polska oraz walczący w powstaniach narodowowyzwoleńczych i u boku Napoleona ułani. Malarstwo Łodzianina stało się lustrem odbijającym postaci, sceny, pejzaż opiewane przez Jana Chryzostoma Paska w Pamiętnikach oraz Henryka Sienkiewicza w Trylogii.

Podczas Dnia Wolnej Sztuki pokażemy jeden z ostatnich, ujęty szkicowy obraz artysty, przedstawiający scenę batalistyczną z szarżą ułanów. Praca powstała w 1981 roku, tuz przed śmiercią malarza. Dodatkowym fascynującym elementem pokazu, wzbogacającym tło historyczne działań Tadeusza Kokietka jest zbiór rysunków i akwarel z lat 30-tych XX wieku, będący próbą ilustrowanej genealogii i historii Polski dla Generała Stanisława Aleksandra Małachowskiego, a przekazany Miastu Łodzi przez Raula Małachowskiego – syna Stanisława

3.
Władysław Strzemiński (1893-1952) to jeden z najważniejszych artystów polskiej awangardy międzywojennej, twórca teorii unizmu. Teoretyk sztuki, malarz, projektant druku funkcjonalnego. W 1931 zamieszkał wraz z żoną Katarzyną kobro w Łodzi, gdzie rozwinął działalność artystyczną i pedagogiczną. W 1932 został odznaczony Nagrodą Miasta Łodzi. W 1945 Strzemiński został wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, której był współzałożycielem. Wywarł bezspornie największy wpływ na łódzkie środowisko akademickie i artystyczne, i to mimo tragicznych dla niego uwarunkowań politycznych Polski powojennej. Zmarł w 1952 w Łodzi.

Podstawą dialogu z publicznością stanowić będą dwie prace wykonane przez Władysława Strzemińskiego ołówkiem na papierze (matryca i praca właściwa) abstrakcyjne w swoim charakterze, powstałe ok. 1939 roku. Nawiązując do założeń zawartych  w „Teorii widzenia”, opracowanej przez Strzemińskiego pod koniec życia, w której napisał: „o widzeniu rzeczywistości decyduje nie biologiczny odbiór doznań wzrokowych, lecz współpraca widzenia i myśli"  stąd też wybrane prace prezentujemy podczas Slow Art Day, bez przypisanych im przez artystę, tytułów.  Tym samym dając  Państwu swobodę indywidualnej interpretacji dzieła.

4.
Włodzimierz Krzyżanowski (1875-1931) nauczyciel rysunków w łódzkich szkołach średnich, malarz portrecista.  Prezentujemy „Portret Prezesa Łódzkiej Straży Ogniowej J.Jastrzębowskiego”, zasłużonego dla miasta działacza w okresie międzywojennym. Ciekawostką jest fakt, że praca ta była wystawiana przez Krzyżanowskiego w TPSP „Zachęta” w Warszawie w 1925 roku.

Ciekawostką dla słuchaczy w Dniu Wolnej sztuki jest, że artysta reklamował się na łamach łódzkiej prasy jako doskonały pastelista, który w ciągu czterech godzin pozowania przez modela jest w stanie wykonać portret.

5.
Szczepan Andrzejewski (1892-1950) malarz i pedagog, założyciel słynnej szkoły malarstwa i rysunku działającej w okresie międzywojennym przy ul. Kilińskiego 141. Andrzejewski był przede wszystkim cenionym pejzażystą, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, ale także autorem martwych natur, scen symbolicznych i portretów.

Uczestnikom Dnia Wolnej Sztuki chcemy przypomnieć jego zasługi pedagogiczne i fakt, że od roku 1933 organizował dla grona swych uczniów plenery malarskie w Woźnikach koło Sieradza. Prezentowany w tym dniu jego krajobraz nawiązuje do tamtejszych okolic.

 

Więcej informacji o akcji: tutaj

Tego dnia zapraszamy również na:

Weekend z Aliną Margolis-Edelman - więcej informacji: tutaj

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum