Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Spotkanie z cyklu „Spacery z Halpernem”. Spacer drugi: piękne, zielone ogrody"

8 czerwca (piątek), godz. 17:30
Spotkanie z cyklu
„Spacery z Halpernem”
„Spacer drugi: piękne, zielone ogrody”

Prowadzenie: Ewa M. Bladowska
Autor prezentacji: Łukasz Grygiel
Gość specjalny: prof. dr hab. Romuald Olaczek
Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

[...] piękne, zielone ogrody[...], czyli kolejne marzenie Dawida Halperna. Czy spełnione? O odpowiedź na to pytanie poprosimy profesora Romualda Olaczka. Dowiemy się, jak wyglądało środowisko przyrodnicze powstającej w I połowie XIX wieku Łodzi przemysłowej; jaka była geneza łódzkich parków i ogrodów; które z nich powstały w miejscu, gdzie niegdyś był las - wycięty na potrzeby budownictwa i rozwijającego się przemysłu, a które są pozostałością lasów miejskich i rządowych; które zakładali przy swoich rezydencjach fabrykanci, a które powstały na wniosek władz miejskich;
Punktem wyjścia dla naszych rozważań będzie - tradycyjnie - filmowa i powieściowa wersja „Ziemi obiecanej”.

Romuald Olaczek, prof. dr hab. nauk przyrodniczych, botanik,emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalność naukowa: geobotanika i ochrona przyrody; tematyka badawcza: zmiany struktury i rozmieszczenia dzikich roślin i zbiorowisk roślinnych pod wpływem człowieka, zagrożenie i ochrona szaty roślinnej i krajobrazu. Autor (lub współautor) ok. 380 publikacji naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych (artykuły, książki, mapy), projektów 4 parków krajobrazowych (3 zrealizowane), 1 parku narodowego (czeka na realizację) i kilkudziesięciu rezerwatów przyrody (zrealizowanych). Członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, innych towarzystw, rad i komitetów naukowych. Książki z ostatnich lat adresowane do szerokiego kręgu czytelników: Skarby przyrody i krajobrazu Polski (2008); Polska – leśne krajobrazy (album, 2011). Współautor i redaktor publikacji poświęconych Łodzi i Polsce Środkowej: Czerwona księga roślin województwa łódzkiego (2011); seria Parki i ogrody Łodzi (2006 – 2016, dotychczas ukazało się 6 tomów). Tą ostatnią publikacją jej autorzy składają hołd twórcom ogrodów upiększających i humanizujących miasto, zachęcają do ich poznawania i szanowania.

„Spacery z Halpernem” to cykl spotkań, którego celem jest próba spojrzenia na XIX-wieczną Łódź z perspektywy „Ziemi obiecanej”. Powierzenie roli przewodnika drugoplanowej postaci, która na kartach powieści Władysława Reymonta i w filmie Andrzeja Wajdy pojawia
się zaledwie kilka razy może dziwić. Dawid Halpern, o którym niewiele wiadomo, poza tym,że większość życia spędził w Łodzi obserwując, jak z małego prowincjonalnego miasteczka przekształcała się w duży ośrodek przemysłowy, pasuje jednak do tej roli z kilku powodów. Jest przede wszystkim miłośnikiem miasta i entuzjastą zachodzących w nim przemian. Jeśli nawet - jak inni - przybył do Łodzi „żeby pieniądze mieć”, kariera miasta najwyraźniej cieszy go bardziej niż jego własne sukcesy i rekompensuje mu porażki.
Warto zatem przyjrzeć się „wspaniałym pałacom, pięknym zielonym ogrodom” i temu, jak „wielki ruch i wielki handel” tworzyły „wielki pieniądz”. Posłużą temu rozmowyz przedstawicielami świata nauki i kultury, podczas których będziemy odwoływać się do filmu i jego literackiego pierwowzoru.

8 czerwca (niedziela), godz. 17:30

Spotkanie z cyklu Spacery z Halpernem

„Spacer drugi: piękne, zielone ogrody”

Prowadzenie: Magdalena Bladowska

Gość specjalny: prof. dr hab. Romuald Olaczek

Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum