Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

„Stary Cmentarz – szlakami łódzkich bohaterów Niepodległej”

21 lipca (sobota), godz. 11.30 – 14.30
„Stary Cmentarz – szlakami łódzkich bohaterów Niepodległej”

Bilety: 3 zł normalny, 1 zł ulgowy
Zapisy: 42 254 90 11 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Spotkanie w ramach całorocznego programu przygotowanego przez Muzeum Miasta Łodzi pod nazwą „Łódzkie Oblicza Niepodległej”.
W pierwszej części zaprezentowany zostanie fragment stałej wystawy muzealnej „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań". W drugiej części uczestnicy będą odnajdywać historyczne ścieżki na trójwyznaniowej nekropolii – Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej.

Podczas spotkania zaprezentowane będą postaci łodzian, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie odzyskania niepodległości na przestrzeni minionych wieków – bohaterów powstań narodowych w XIX wieku, wydarzeń listopada 1918 roku i wojny w obronie niepodległości 1920 i 1939 roku oraz konspiracji w czasie drugiej wojny światowej i opozycji w okresie
PRL-u. Drugim wątkiem tematycznym będzie prezentacja osób, które wyróżniły się w działalności kulturalnej, artystycznej, społecznej w okresach utrwalania niepodległości.
Spotkanie będzie również okazją przedstawienia walorów zabytkowych i bogatej symboliki pomników nagrobnych oraz potrzeby ich konserwacji i ochrony jako dziedzictwa kulturowego w wymiarze europejskim.

Inspiracją dla projektu „Łódzkie Oblicza Niepodległej” jest wyjątkowe miejsce na mapie Łodzi – Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej, który od 2015 roku jest częścią obszarowego Pomnika Historii pod nazwą „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”. Od 2013 roku Muzeum Miasta Łodzi jako partner Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem realizuje działania wystawiennicze, edukacyjne i naukowe na rzecz ochrony i popularyzacji jego walorów historycznych i zabytkowych.
Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej, powstałe w 1999 roku, jest organizatorem społecznej zbiórki pieniędzy wydatkowanych na prace konserwatorskie wybranych pomników nagrobnych.

Dzieje Starego Cmentarza nierozerwalnie związane są z historią narodzin i dynamicznego rozwoju jednej z największych w Europie metropolii przemysłowych. Utworzony w 1855 roku Cmentarz był pierwszą w Łodzi wspólną nekropolią dla trzech wyznań chrześcijańskich: katolików, ewangelików i wyznawców prawosławia. Stał się miejscem pochówku zasłużonych obywateli miasta Łodzi, przedstawicieli elity finansowej, świata kultury i polityki, a wśród nich burżuazji przemysłowej, lekarzy, nauczycieli, artystów, przedwojennych prezydentów. Rangę historyczną cmentarza podkreślają postaci związane ze szczególnymi wydarzeniami z naszej historii, takimi jak XIX-wieczne powstania narodowe, walki o odzyskanie niepodległości w 1918 rok i jej obronę w 1920 i 1939 roku.
To wszystko sprawia, że Stary Cmentarz w Łodzi jest swoistym „zwornikiem pamięci” Łodzi – jej historii, ważnych wydarzeń oraz mieszkańców.
Założeniem przedsięwzięcia „Łódzkie Oblicza Niepodległej” jest realizacja działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych obejmujących: spotkania i  spacery tematyczne, warsztaty edukacyjne, a poprzez nie prezentacja postaci i wydarzeń związanych z historycznymi okresami walk o niepodległość oraz w czasie jej utrwalania w okresie dwudziestolecia międzywojennego i ponownego odzyskiwania suwerenności po 1945 roku do czasów historii najnowszej. Najważniejszymi materialnymi rezultatami całorocznych działań będzie wydanie dwóch publikacji – przewodnika po Starym Cmentarzu w Łodzi oraz reprintu wydawnictwa Eugeniusza Ajnenkiela i Stanisława Rachalewskiego z 1938 roku a także stworzenie cyfrowej prezentacji i mapy na muzealnej stronie internetowej Panteon Wielkich Łodzian 2.0.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi


E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum