Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Promocja dla rowerzystów

Muzeum Miasta Łodzi oraz Muzeum Sztuki w Łodzi we współpracy z Fundacją Fenomen wychodzą do łodzian z wakacyjną promocją „Ze szprychówką latem muzea za darmo”. Każda osoba, która weźmie udział w lipcowej Masie Krytycznej (27.07.2012) i otrzyma tradycyjny kartonik zwany szprychówką, poświadczający uczestnictwo w tej rowerowej imprezie, będzie mogła odwiedzić dwa największe muzea w Łodzi bezpłatnie przez cały sierpień.

Promocja obejmujei: Pałac Poznańskich, Muzeum Kanału "Dętka", Oddział Sportu i Turystyki, Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych oraz Muzeum Sztuki - MS2 w centrum handlowym Manufaktura. Niestety, siedziba główna Muzeum Sztuki na ul. Więckowskiego pozostanie w remoncie jeszcze do 2013 roku. Z podobnych przyczyn zamknięty jest również Pałac Herbsta na Księżym Młynie - będzie go można zwiedzać dopiero po wakacjach.

Niniejsza promocja jest częścią szerszego przedsięwzięcia mającego na celu zwrócenie uwagi mieszkańców, jak i turystów na to, że Łódź jest idealnym miastem aby poruszać się po nim na rowerze. Czy to w życiu codziennym, czy zwiedzając Łódź podczas turystycznych podróży, rower jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem, aby sprawnie i w przyjemny sposób odkrywać nasze miasto. Muzeum Miasta Łodzi stara się pobudzać ten trend poprzez organizację wydarzeń sprzyjających rowerzystom. Na początku czerwca odbyła się rowerowa gra miejska pod tytułem "Pojedź jednoŚladem Poznańskiego", w lipcu i sierpniu, każdy rowerzysta ze szprychówką będzie mógł wejść do Muzeum za darmo, a w następnych miesiącach mamy nadzieję zaskoczyć kolejnymi udogodnieniami dla posiadaczy dwóch kółek.

Zapraszamy do brania udziału w Łódzkich Masach Krytycznych
Więcej szczegółów odnośnie lipcowej Masy Krytycznej www.masakrytyczna.org
Masa Krytyczna startuje tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca z pasażu Schillera o godzinie 18.00.

Koordynator ze strony Muzeum:
Michał Gruda
Muzeum Miasta Łodzi
+48 666 878 413
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Szczegółowy regulamin promocji

§ 1 Definicje:

1.Szprychówka – specjalny, numerowany „kartonik” (o wymiarach 85 x 54 mm), może być laminowany lub wykonany w całości z plastiku, służący jako pamiątka i dowód uczestnictwa w comiesięcznym przejeździe rowerowym przez miasto zwanym Masą Krytyczną. Każda szprychówka posiada niepowtarzalny wzór graficzny.
2.Masa Krytyczna – comiesięczny przejazd rowerowy ulicami miasta, rozpoczynający się w każdy ostatni piątek miesiąca na o godzinie 18.00.

§ 2 Organizatorzy:

1.Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą „Ze szprychówką latem muzea za darmo” („Promocja”)
2.Organizatorami promocji są Muzeum Miasta Łodzi,  z siedzibą: ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź  oraz Muzeum Sztuki w Łodzi, z siedzibą: ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź.

§ 3 Termin i miejsce promocji:

1.Pierwszy etap promocji trwa od 30.06.2012 r. do 31.07.2012 r. Drugie etap trwa od 27.07.2012 r. do 31.08.2012 r.
2.Promocja prowadzona jest w placówkach muzealnych Muzeum Miasta Łodzi oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.

§ 4 Uczestnicy promocji


1. Promocja obejmuje każdą osobę, która w kasie Muzeum wylegitymuje się aktualną w danym miesiąc szprychówką, rozdawaną podczas przejazdów Masy Krytycznej.

§ 5 Zasady promocji

1.Każdy uczestnik czerwcowej oraz lipcowej Masy Krytycznej otrzymujący szprychówkę, ma prawo do jednorazowego, bezpłatnego wstępu do placówek muzealnych wymienionych poniżej na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
2.Placówki objęte promocją:
a)W Muzeum Miasta Łodzi:
- Siedziba główna - Pałac Poznańskich, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź, a w nim wystawy stałe i czasowe oraz Galeria Mistrzów Polskich,
- Muzeum Kanału Dętka, plac Wolności 2, 91-415 Łódź,
- Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych, plac Wolności 2, 91-415 Łódź,
- Oddział Sportu i Turystyki, ul. Ks. I. Skorupki 21, hala MOSiR, 90-532 Łódź.
b)W Muzeum Sztuki w Łodzi:
- MS2, oddział Muzeum Sztuki – ul. Ogrodowa 19,
3.Zwiedzanie placówek odbywa się na ogólnych zasadach opisanych w regulaminach Muzeów. Szczegóły odnośnie dni i godzin otwarcia poszczególnych oddziałów znajdują się na stronach internetowych: http://old.muzeum-lodz.pl oraz www.msl.org.pl.
4.Szprychówka otrzymana w dniu 27.06.2012 r. stanowi darmowy bilet wstępu do dnia 31.07.2012 r.
Szprychówka otrzymana 27.07.2012 r. stanowi darmowy bilet wstępu do dnia 31.08.2012 r.
W dniach od 28 do 31.07.2012 r. zarówno czerwcowa, jak i lipcowa szprychówka będą honorowane.
5.Każdy uczestnik promocji zobowiązany jest przed rozpoczęciem zwiedzania okazać szprychówkę w kasie zwiedzanego w danym momencie Muzeum oraz jest również zobowiązany do posiadania szprychówki przy sobie podczas przebywania w Muzeum w celu okazania szprychówki pracownikom Muzeów poza kasą biletową w celu weryfikacji ważności posiadanej szprychówki.
6.Każda szprychówka uprawnia do jednorazowego odwiedzenia każdego z oddziałów Muzeów wymienionych w §5 pkt. 2.
Weryfikacja następuje na podstawie unikatowego numeru każdej szprychówki i jest odnotowywana przez pracownika kasy Muzeów.

§ 6 Reklamacje

Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu promocji można kierować na adres internetowy odpowiednio:
- dla Muzeum Miasta Łodzi: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,
- dla Muzeum Sztuki w Łodzi: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

§ 7 Postanowienia ogólne

1.Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji.  Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Muzeów Organizatorów.
2.W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić siędo Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
3.Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
4.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum