Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Tydzień Kuriera Polskiego. Jan Karski - powrót bohatera

W dniach 24 - 30 września zapraszamy do Muzeum Miasta Łodzi na obchody Tygodnia Kuriera Polskiego Państwa Podziemnego w ramach projektu Jan Karski – powrót bohatera.

24 – 30 września

Tygodniowy program wydarzeń jest częścią projektu historyczno-edukacyjnego Jan Karski – powrót bohatera, realizowanego przez Muzeum Miasta Łodzi w 2012 roku. Założeniem projektu jest szeroko pojęta popularyzacja postaci Jana Karskiego, jego życia, dokonań i przesłania, w kontekście wielokulturowego i wielonarodowościowego dziedzictwa historycznego i kulturowego miasta Łodzi poprzez stworzenie edukacyjnego wydawnictwa multimedialnego zawierającego unikatowe archiwalia i materiały audiowizualne oraz realizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym i popularno-naukowym.

24-27 września

Cykl warsztatów i lekcji muzealnych dla zorganizowanych grup szkolnych oraz indywidualnych uczestników (dzieci, młodzież i dorośli) z wykorzystaniem multimedialnego programu edukacyjnego będącego produktem projektu. Zapisy od 10.09.2012 pod nr telefonu 42 254 90 11

29 września, godz. 12.00

Gra miejska pod nazwą "Operacja Witold". Gra o charakterze otwartym skierowana zarówno do uczniów i ich nauczycieli (forma międzyszkolnego konkursu tematycznego), jak i indywidualnych uczestników – dzieci i młodzieży zainteresowanych historią.
Gra rozgrywać się będzie w przestrzeni miejskiej, a jej scenariusz zostanie oparty na fragmentach życia Jana Karskiego (dzieciństwo w Łodzi, misje kurierskie) z wykorzystaniem charakterystycznych miejsc mających symboliczne odniesienie do założeń scenariusza gry: kanał „Dętka” pod placem Wolności, teren Lizmannstadt Getto, Gabinety Jana Karskiego, Juliana Tuwima i Marka Edelmana w Muzeum Miasta Łodzi, piwnica z odtworzoną radiostacją w kamienicy na placu Wolności). Zadaniem uczestników będzie dotarcie do wyznaczonych miejsc uwzględnionych w karcie gry i rozwiązanie czekających tam zadań.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

30 września (niedziela), godz. 12.00

Panel dyskusyjny z tematem przewodnim "Dziedzictwo Karskiego – tolerancja i odpowiedzialność, odwaga i sprzeciw", z udziałem historyków, etyków i pedagogów. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane efekty projektu Jan Karski – powrót bohatera w postaci multimedialnego wydawnictwa edukacyjnego zawierającego unikatowe materiały audiowizualne oraz nagrodzone scenariusze zajęć opracowane przez nauczycieli.

W dniach 29 oraz 30 września Muzeum uczestniczy także w ogólnopolskiej akcji "Kultura 60+".
Wstęp do Muzeum dla seniorów będzie w tym terminie bezpłatne. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie "Jan Karski - powrót  bohatera"
Więcej o informacji o akcji "Kultura 60+".

Więcej informacji o projekcie

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum