Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Wykład prof. Sztabińskiego

7 kwietnia na godzinę 12.00 zapraszamy do Muzeum Miasta Łodzi na wykład prof. Grzegorza Sztabińskiego zatytułowany "Geometria motyla. Zmysłowość i intelekt w sztuce Lecha Kunki" analizujący twórczość Lecha Kunki. Wydarzenie towarzyszy ekspozycji czasowej "Lech Kunka (1920 Pabianice – 1978 Łódź). Wystawa w 35 rocznicę śmierci artysty".

Twórczość Lecha Kunki, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku, nie daje się włączyć do określonego kierunku artystycznego. Dlatego krytycy sztuki określali ją jako dwoistą lub nawet eklektyczną. Bardzo obszerna wystawa przygotowana w Muzeum Miasta Łodzi, uwzględniająca wszystkie etapy rozwoju działalności artysty, pozwala inaczej spojrzeć na jego dorobek. We wszystkich etapach swej twórczości Kunka starał się połączyć refleksję intelektualną (na rolę której uczuliły go studia u Władysława Strzemińskiego) z wrażliwością na doznania wzrokowe. Zjednoczyć w dziele precyzyjną kompozycję obrazów z ich silnym oddziaływaniem zmysłowym. Dobitnym przykładem tego nastawienia artystycznego jest realizowany przez wiele lat cykl prac ukazujących motyle. Artysta połączył w nich nawiązującą do wyglądu motyli precyzyjną, symetryczną konstrukcję kształtów z feerią barw. Metafora „geometria motyla” stanowić może klucz interpretacyjny także w odniesieniu do innych obrazów Kunki.

Lech Kunka (1920-1978) malarz i pedagog, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Ze swoją uczelnią związany był od 1945 do 1978 r. –  najpierw jako student (dyplom w 1951), potem – pedagog, prorektor (1963-1966) i dziekan Wydziału Ubioru (1967-1971). Był laureatem wielu nagród i wyróżnień. Za działalność artystyczną i pedagogiczną uhonorowany m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964), Nagrodą II i I stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1967, 1978).

Wstęp wolny

1977, Bułgarski motyl, akryl, pł., 100x130

1974, Motyl, ol. emulsja, pł. pilśn, 51,5x67

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum