Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

"Rok Juliana Tuwima" w Muzeum Miasta Łodzi

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Muzeum, a szczególnie ekspozycji stałej poświęconej temu wybitnemu łódzkiemu poecie, zatytułowanej „A ja Łódź wolę! Literackie ślady Juliana Tuwima”.
Julian Tuwim (1894-1953) był polskim poetą żydowskiego pochodzenia, jednym z najpopularniejszych twórców dwudziestolecia międzywojennego. Wraz z przyjaciółmi po fachu założył kabaret Pikador oraz grupę literacką Skamander. Współpracował z tygodnikiem „Wiadomości Literackie”, a także tłumaczył poezję z rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i łaciny. Urodził się w Łodzi i był związany z tym miejscem intymnymi uczuciami rodzinnymi, młodzieńczymi przyjaźniami i miłościami oraz pierwszymi fascynacjami intelektualnymi i literackimi. Sentyment dla rodzinnego miasta, tak czytelny w twórczości wielkiego Skamandryty, wpisuje go w poczet Panteonu Wielkich Łodzian. Ekspozycja została zaaranżowana w saloniku bilardowym wyposażonym w meble, pochodzące z okresu międzywojennego – biurko i lampę. Zachowało się także wieczne pióro ze złotą stalówką należące do Tuwima. Zbiór dokumentów prezentowany na wystawie dotyczy głównie emigracyjnego rozdziału życia poety na kontynencie amerykańskim. Są tu cenne rękopisy, listy od pisarzy i wydawców, maszynopis Kwiatów polskich z odręcznymi dopiskami autora, a także pierwsze wydania książek poetyckich z dedykacjami dla przyjaciół oraz skórzaną teczkę z papierem listowym z naniesionym imieniem i nazwiskiem poety. Ekspozycję wzbogacają liczne fotografie Tuwima, udostępnione przez Muzeum Literatury w Warszawie.

Zapraszamy również na specjalny cykl wydarzeń w Roku Juliana Tuwima

Inauguracja Roku Juliana Tuwima programem artystycznym Kabaretu Bibabo poświęconym twórczości  Juliana Tuwima, ze szczególnym uwzględnieniem utworów nieznanych połączona ze zwiedzaniem wystawy „A ja Łódź wolę! Literackie ślady Juliana Tuwima”
Termin: 25.02..2013
Miejsce: Sala Lustrzana
Współpraca: Śródmiejskie Forum Kultury w Łodzi

Prelekcja dla dorosłych  „Julian Tuwim , jakiego nie znamy”
Termin: 23.06.203
Miejsce:  Sala Lustrzana

Program edukacyjny skierowany do grup przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  przybliżający postać Juliana Tuwima, jego twórczość i związki z Łodzią; program obejmuje: zajęcia dla dzieci „Abecadło wg Tuwima” i warsztaty dla młodzieży „Poeta z miasta Łodzi”
Termin: 2013
Miejsce: wystawa „A ja Łódź wolę! Literackie ślady Juliana Tuwima”

Zajęcia „Kwiaty słowem malowane” towarzyszące wystawie czasowej malarstwa Alfonsa Karpińskiego skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych
Termin: 22.04-31.08.2013
Miejsce: wystawa Alfons Karpiński- mistrz martwej natury

Warsztaty metodą dramy wokół postaci Juliana Tuwima i pamiątek po poecie zgromadzonych na wystawie „A ja Łódź wolę! Literackie ślady Juliana Tuwima” skierowany do dzieci i młodzieży
Termin: od 04.2012
Miejsce: wystawa „A ja Łódź wolę! Literackie ślady Juliana Tuwima” i Sala Jadalna

Warsztaty decoupage - stworzenie papieru ryżowego do technik decoupage prezentującego postać Juliana Tuwima i jego związki z miastem w ramach serii papierów  promujących Muzeum, jego zbiory i siedzibę
Termin: 02.2013
Współpraca: itd. Collection

Wagary z Tuwimem – wydarzenie skierowane do uczniów łódzkich szkół obejmujących zwiedzanie z przewodnikami miejsc  związanych z Julianem Tuwimem połączonych z odczytywaniem wierszy ilustrujących odwiedzane obiekty
Termin: 21.03.2012
Współpraca: Koło Przewodników przy PTTK od. łódzki)

Tuwimowska Noc Muzeów - pełna atrakcji i niespodzianek
Termin:  18/19 .05.2013

W trakcie Roku Juliana Tuwima w kasie Muzeum dostępne są:

  • płyty „Co nam zostało z tych lat” z piosenkami wg tekstów Juliana Tuwima.
  • papier do decoupagu prezentujący postać Juliana Tuwima i jego związki z miastem. Papier wykonała firma itd. Collection
  • Zwiedzający mogą również otrzymać pamiątkową pieczątkę związaną z Rokiem Juliana Tuwima


Muzeum współuczestniczy także w różnych wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum