Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Oferta pracy

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko -  sprzątaczka

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: na zastępstwo
Termin składania ofert: do 07.05.2013 roku

Warunki pracy na stanowisku:

  • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź
  • Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny Muzeum Miasta Łodzi

Opis stanowiska pracy

  • sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek Muzeum Miasta Łodzi
  • zgłaszanie potrzeb środków dezynfekujących, artykułów chemicznych oraz materiałów i sprzętu do utrzymania czystości w budynku.
  • dbanie o dobry wizerunek instytucji.

Od kandydatów oczekujemy:

  • systematyczności, dokładności i poprawności wykonywania pracy,
  • organizacji pracy własnej,
  • dyscypliny pracy,
  • życzliwości i kultury osobistej

W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:

a)      list motywacyjny;
b)      życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)

Ogłoszenie jest aktualne: od dnia 24.04.2013 r. do 07.05.2013 roku.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście do Muzeum Miasta Łodzi (pokój nr 306), ul. Ogrodowa 15; 91-065 Łódź. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego Muzeum Miasta Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.
W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów. Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty zgromadzone w procesie naboru przechowywane są w Kadrach Muzeum. Na wniosek odrzuconego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone osobie zainteresowanej.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum