Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Spotkanie z cyklu "Łódzki Gość. Ludzie-Pasje-Miasto

13 czerwca o godzinie 18.00 zapraszamy serdecznie do muzealnej kawiarni "retoCafe" na kolejne spotkanie z cyklu "Łódzki Gość. Ludzie-Pasje-Miasto". Tematem spotkania będzie opowieść o łódzkiej fabryce nici „Ariadna”. Bogata historia fabryki zostanie pokazana w kontekście rozwoju przemysłowej Łodzi. Krótka prezentacja historyczna Marcina Szymańskiego, historyka z Uniwersytetu Łódzkiego, pracownika Muzeum Miasta Łodzi, poprzedzi barwną opowieść o dziejach fabryki, przygotowaną przez pana Marka Gajdamowicza, jednego z najstarszych pracowników firmy „Ariadna” SA. Spotkanie wzbogaci kameralna ekspozycja pamiątek i przedmiotów związanych z fabryką. Ponadto uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni na zwiedzanie „Ariadny” w ustalonym wspólnie terminie. Spotkaniu będzie także towarzyszyć sprzedaż wydawnictw muzealnych.

ARIADNA powstała w roku 1897. Budowa pierwszej na ziemiach polskich fabryki nici rozpoczęła się w roku 1892, ale dopiero po pięciu latach stanął kompleks budowli przyszłej ARIADNY. 17 lipca 1897 r. notariusz Płachecki spisał akt rejentalny, na mocy którego utworzono Towarzystwo Akcyjne Łódzkiej Fabryki Nici. Później powstała ulica Niciarniana i stacja kolejowa o tej samej nazwie. Towarzystwo Akcyjne Łódzkiej Fabryki Nici znakomicie prosperowało do roku 1939. Fabryka miała oddziały sprzedaży w Warszawie i we Lwowie. Kierowali nią Anglicy. Przed wybuchem II wojny światowej zakład zatrudniał 1260 osób i produkował rocznie 550 ton nici. W 1939 r. fabrykę przejął przemysł III Rzeszy. Przyszła ARIADNA nazywała się wtedy Litzmannstadter Fabrik für Nähgarne A.G. Ulicę Niciarnianą przemianowano na Idastrasse.
W 1945 roku zakład produkował nici z włókien sztucznych "Zellgarn" na potrzeby przemysłu lotniczego. Po II wojnie światowej Zakład zaczął pracę na przełomie stycznia i lutego 1945 roku jako Łódzka Fabryka Nici. We wrześniu 1945 r. pracowały już 803 osoby, a roczna produkcja wynosiła 151 ton nici.
W 1946 r. nazwa Łódzka Fabryka Nici została przekształcona na Państwowe Zakłady Przemysłu Bawełnianego Nr 16. Po trzech latach na miejscu "PZPB Nr 16" powstały Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Hanki Sawickiej. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w 1964 r., kiedy to patronce fabryki dodano do towarzystwa postać z mitologii greckiej - Ariadnę, która pomogła Tezeuszowi wyjść z labiryntu (stąd nazwa czerwcowego spotkania). W 1975 r. Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego przekazało fabrykę pod nadzór Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego. Pojawiła się "Widzewska Fabryka Nici im. Hanki Sawickiej Ariadna". W 1990 roku zakład otrzymał nazwę Widzewska Fabryka Nici. W maju 2000 roku, Spółka przyjęła obowiązujące obecnie miano: ARIADNA SA Fabryka Nici

Od 2009 roku w Muzeum Miasta Łodzi odbywają się spotkania zatytułowane „Łódzki Gość. Ludzie-Pasje-Miasto”. Tworzą one cykl, który jest oryginalną propozycją poznawania i promowania miasta, prezentując je z niecodziennej perspektywy – jako miasto pasjonatów.|
Dobór tematów i gości poszczególnych spotkań jest eklektyczny – tak jak różne są pasje łodzian: od tematyki historycznej, poprzez sztukę, do perspektywy codziennego doświadczania miasta. Bohaterowie poszczególnych spotkań są w szczególny sposób związani z Łodzią, która stała się ich życiową pasją. Opowiadają o niej poprzez swoją pracę, twórczość, zainteresowania
Ze względu na swą różnorodność i mocne zakorzenienie w tkance miejskiej cykl „Łódzki Gość. Ludzie-Pasje-Miasto” odznacza się dużym potencjałem poznawczym, edukacyjnym i promocyjnym, stanowi także niezwykły przykład współpracy wielu osób i instytucji (instytucje państwowe, samorządowe, fundacje, osoby prywatne). Wyłaniający się z spotkań obraz Łodzi jest zaskakujący, porywający, nieobecny w przewodnikach po mieście...
Spotkania charakteryzują się przyjazną atmosferą – poruszają ważne tematy, prowokując do ożywionej dyskusji na temat miasta.

 

 

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum