Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Spotkanie z cyklu "Lubię wiedzieć"

13 października 2013 r. godz. 11.00 Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych zaprasza do siedziby głównej Muzeum  Miasta Łodzi na kolejne z cyklu popularnych spotkań zatytułowanych "Lubię wiedzieć". Tym razem wykład Mity „ziemi obiecanej” w regionalnej literaturze Łodzi. Między grą wyobraźni, fikcją literacką a historią poprowadzi  dr Jolanta Fiszbak. Wstęp wolny

Październikowe spotkanie z cyklu Lubię wiedzieć organizowane przez Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych odbędzie się wyjątkowo w siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi. Gościem będzie dr Jolanta Fiszbak, autorka nowej pozycji poświęconej Łodzi – Mity „ziemi obiecanej”. Między grą wyobraźni, fikcją literacką a historią. W swojej książce Pani Fiszbak rozważa, ile prawdy kryje się za potocznymi, zmitologizowanymi sądami mieszkańców grodu bawełny o historii ich rodzinnego miasta. Rozpatruje więc mit ziemi zapomnianej, mit ziemi obiecanej w różnych jego wariantach – miejsca rozwijającego się bujnie i nieskrępowanie, w którym każdy mógł znaleźć swoje szczęście, mit złego miasta, Łodzi Czerwonej i Łodzi robotniczej, mit o pozbawionym radości życiu robotników, o zgodnym współżyciu Polaków, Niemców i Żydów, istnieniu czterech kultur współtworzących miasto oraz mit Łodzi jako pustyni kulturowej. Prezentowana pozycja to dialog z utartymi stereotypami – wyobrażeniami o mieście i jego dziejach. Podejmując go, autorka odwołuje się do najstarszych, często nieznanych szerszemu ogółowi regionaliów – literatury artystycznej i publicystyki, a także do opracowań naukowych.

Jolanta Fiszbak szuka prawdy o Łodzi i prawdy tej broni. Tak postępuje w przypadku mitu o Łodzi jako „pustyni kulturowej”, cytując fakty, które temu przeczą. Bywa też na odwrót. Inaczej, na przykład, traktuje mit o bezkolizyjnym („pod wspólnym dachem”) współistnieniu trzech, a nawet czterech narodowości w Łodzi. Ów mit, odpowiadający dzisiejszemu duchowi politycznej poprawności, Autorka koryguje, odsłaniając kulisy tej „zgodnej” koegzystencji.

Mity „ziemi obiecanej”, choć stanowią efekt dociekań naukowych, dostarczają wiedzy o nieznanych faktach z dziejów miasta, ukazują ludzi w nim mieszkających, instytucje, fabryki, kariery i bankructwa, życie codzienne i obyczaje różnych środowisk, nacje zamieszkujące Łódź, trudy życia i rozrywki jej najliczniejszej grupy społecznej. Oprócz faktów historycznych i politycznych odnajdujemy w rozważaniach także scenki rodzajowe, opisy sytuacji, zdarzeń i ich interpretacje, relacje stosunków międzyludzkich oraz anegdoty, co czyni obraz Łodzi niezwykle barwnym i interesującym.

Spotkanie połączone zostanie z promocją książki, którą będzie można nabyć po rozmowie z dr Jolantą Fiszbak.

Dyskusję z udziałem zaproszonych gości i publiczności moderować będzie dr Krzysztof Paweł Woźniak z Instytutu Historii UŁ

13 października zapraszamy również na warsztaty plastyczne dla dzieci z cyklu "Galeria Małego Mistrza"
Kliknij po więcej informacji

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum