Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Europejskie Dni Dziedzictwa 2013

Obchody XXI Europejskich Dni Dziedzictwa „Nie od razu Polskę zbudowano” w MUZEUM MIASTA ŁODZI

Nie od razu Polskę zbudowano i nie od razu też narodziła się Łódź przemysłowa, dlatego w pierwszy weekend tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do bezpłatnego zwiedzania wystawy czasowej zatytułowanej Zanim powstała Wielka Łódź – wystawa z okazji 590. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich oraz prelekcję na temat układu przestrzennego Łodzi w okresie przedprzemysłowym.

Wydarzenia w drugiej części obchodów będą zogniskowane wokół postaci wybranych twórców potęgi Łodzi i ich dziedzictwa. W Oddziale Sportu i Turystyki udostępniona zostanie wystawa czasowa Maria Kwaśniewska-Maleszewska. W stulecie urodzin, odbędą się również wydarzenia przypominające postać tej wybitnej sportsmenki oraz zajęcia plastyczne dla dzieci przygotowane w oparciu o prezentowane na ekspozycji muzealia: medale, żetony, puchary i materiał ikonograficzny. Natomiast w przestrzeni miejskiej Muzeum Miasta Łodzi zorganizuje spacer szlakiem realizacji łódzkiego zakładu kamieniarsko-rzeźbiarskiego A. Urbanowski wraz z prezentacją wybranych pomników nagrobnych i mauzoleów na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

8 września 2013 (niedziela)

11.00-18.00 – prezentacja wystawy Zanim powstała Wielka Łódź – wystawa z okazji 590. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich
Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

15.00 – wykład Urbanistyka Łodzi rolniczej i wczesnoprzemysłowej
Prowadzenie: Mirosław Jaskulski

Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

14 września 2013 r. (sobota)

12.00 – spacer Na szlaku dzieł Urbanowskich
Prowadzenie: Cezary Pawlak

Wstęp wolny
Zbiórka przed Starym Cmentarzem, ul. Ogrodowa 38

13.00-19.00 – prezentacja wystawy Maria Kwaśniewska-Maleszewska. W stulecie urodzin oraz zajęcia plastyczne dla dzieci
Miejsce: Oddział Sportu i Turystyki MMŁ,

Hala Sportowa, ul. ks. I. Skorupki 21
Wstęp wolny

14.00 – prelekcja multimedialna przybliżająca Marię Kwaśniewską-Maleszewską
Miejsce: Oddział Sportu i Turystyki MMŁ,
Hala Sportowa, ul. ks. I. Skorupki 21

Wstęp wolny

17.00 – wieczór wspomnień poświęcony Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej
Miejsce: Oddział Sportu i Turystyki MMŁ,

Hala Sportowa, ul. ks. I. Skorupki 21
Wstęp wolny

15 września 2013 r. (niedziela)

12.00-15.00 – prezentacja wystawy Maria Kwaśniewska-Maleszewska. W stulecie urodzin oraz zajęcia plastyczne dla dzieci
Miejsce: Oddział Sportu i Turystyki MMŁ,
Hala Sportowa, ul. ks. I. Skorupki 21
Wstęp wolny

Wszelkich informacji udziela: Dział Upowszechniania i Edukacji Muzeum Miasta Łodzi, tel. 42 254 90 11

Ekspozycje

„Zanim powstała wielka Łódź”
wystawa z okazji 590 rocznicy nadania Łodzi praw miejskich
wystawa czasowa
Miejsce – Galeria w biegu, Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Termin: 29 lipca – 29 września
Autorzy: Beata Kamińska, Andrzej Jankowski, Marcin Szymański

Materiał zgromadzony na naszej ekspozycji dotyczy najbardziej pomijanego okresu historii Łodzi – od średniowiecznych początków, poprzez nadanie praw miejskich do pierwszej połowy XIX wieku. Cezurami czasowymi są pierwsze wzmianki o Łodzi w 1332 wieku z jednej strony, a wytyczenie Nowego Rynku w 1823 roku z drugiej. Zaprezentowany na wystawie materiał obrazuje kierunki rozwoju miejscowego osadnictwa, kształtowanie się społeczności miejskiej od XV wieku i jej wpływ na rozwój m.in. lokalnej infrastruktury, gospodarki i handlu. Prezentowane są min: kopie aktów lokacyjnych z XV wieku, które zdecydowały o późniejszym rozwoju gospodarczym naszego miasta, mapy pokazujące rozwój przestrzenny Łodzi i okolic ( m.in. kopie map F. Johney’a z przełomu 1812/13 roku) czy ryciny pokazujące widoki oraz zabudowania Łodzi z początku XIX wieku. Zobaczymy również oryginalne monety koronne z lat 1386 – 1434 z czasów panowania Władysława Jagiełły.

"Maria Kwaśniewska-Maleszewska. W stulecie urodzin" wystawa czasowa
Miejsce – Oddział Sportu i Turystyki MMŁ, Hala Sportowa, ul. ks. I. Skorupki 21
Termin: 8 lipca - 31 grudnia 2013

Autor: Sebastian Glica

Maria Kwaśniewska-Maleszewska urodziła się w Łodzi 15 sierpnia 1913 r. Zdobyła, jako jedyny przedstawiciel naszego miasta, medal olimpijski w okresie międzywojennym – w 1936 r. wywalczyła brązowy medal w rzucie oszczepem podczas Igrzysk w Berlinie. Podczas wojny – wspólnie, między innymi, z Januszem Kusocińskim – była zaangażowana w ruch oporu. Po II Wojnie Światowej działała w polskim i międzynarodowym ruchu olimpijskim. Maria Kwaśniewska-Maleszewska zmarła w Warszawie 17 października 2007 r. Pod koniec życia swoje pamiątki sportowe przekazała do Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi.

Przypadająca w 2013 r. setna rocznica urodzin Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej jest znakomitą okazją do ukazania ważnej roli jaką sport spełniał w naszym mieście w pierwszej połowie XX w. Celem wystawy czasowej Maria Kwaśniewska-Maleszewska. W stulecie urodzin oraz towarzyszących jej wydarzeń będzie zarówno przybliżenie łodzianom wybitnej sportsmenki, jak i ukazanie początków sportu w Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem sportu kobiecego. Aktywność sportowa w pierwszej połowie XX w. spełniała ważną rolę kulturowotwórczą, stanowiąc formę dbania o rozwój fizyczny szerokich rzesz robotniczych, jak i będąc jedną z form budowy wspólnoty etnicznej i narodowej, a także klasowej. Osiągnięcia, nie tylko sportowe, Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej, mogą być również ważnym przykładem ukazującym rolę kobiet w życiu Łodzi.

"Przedsiębiorstwo Antoniego i Józefa Urbanowskich" – projekt społeczno-edukacyjny
Koordynator projektu: Cezary Pawlak

Dorobek przedsiębiorstwa rodziny Urbanowskich wzbogacił obraz sztuki miasta, a jego walory można zaliczyć do europejskiego dziedzictwa kulturowego. Przygotowany pod kątem wystawy materiał dokumentujący historię rodziny i zakładu Urbanowskich jest podstawą do planowanych działań o charakterze popularno-naukowym i edukacyjnym oraz wydania publikacji. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia wiedzy na temat roli jaką odegrała w historii Łodzi rodzina Urbanowskich i poznania bogatego dorobku przedsiębiorstwa, na który składa się szereg wartościowych pod względem historycznym i artystycznym zabytków. Wystawa i towarzyszące jej wydarzenia nawiązują do rozpoczętego w Muzeum Miasta Łodzi cyklu wydarzeń związanych z historią łódzkich rodów artystycznych i fabrykanckich.

Kliknij po więcej informacji o XXI Europejskich Dni Dziedzictwa „Nie od razu Polskę zbudowano”

 

8 września 2013 (niedziela)

11.00-18.00 – prezentacja wystawy Zanim powstała Wielka Łódź – wystawa z okazji 590. rocznicy nadania Łodzi praw miejskich

Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15

Wstęp wolny

15.00 – wykład Urbanistyka Łodzi rolniczej i wczesnoprzemysłowej

Prowadzenie: Mirosław Jaskulski

Miejsce: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15

Wstęp wolny

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum