Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Budżet Obywatelski - Prosimy o głosy

Drodzy mieszkańcy Łodzi! Po raz pierwszy mamy okazję wpłynąć na sposób wydania publicznych pieniędzy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wystarczy oddać głos na wybrane przez siebie pięć lokalnych i pięć ogólnomiejskich działań. Muzeum Miasta Łodzi prosi o dwa głosy na propozycje zadań ogólnomiejskich. Mamy świadomość, że sprawy życia codziennego są niezmiernie ważne – że należy starać się o remonty ulic, równe chodniki czy nowe place zabaw. Popieramy to. Ale uważamy też, że warto zadbać o kulturalny wymiar naszego miasta. Każdy z nas może to zrobić. Dlatego raz jeszcze prosimy o Twój głos Łodzianinie!
Głosowanie odbędzie się w dniach 21-29 września 2013 roku.
Zagłosować można będzie:

  • wypełniając interaktywną kartę do głosowania na stronie Urzędu Miasta Łodzi;
  • składając osobiście lub wysyłając pocztą wypełnioną kartę do głosowania na adres Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926, budynek B, parter;
  • składając wypełnioną kartę do głosowania w wyznaczonych punktach na terenie miasta, ich lista dostępna jest pod adresem  http://budzet.dlalodzi.info/

Nasze projekty

Pasje kreują Łódź nr L0130
Druk tekstów inspirowanych miastem pt. „Ludzie –Pasje – Miasto. Rozmowy o Łodzi”
Planowana publikacja obejmuje druk wyjątkowych tekstów, zebranych pod wspólnym tytułem „Ludzie-Pasje-Miasto. Rozmowy o Łodzi”, powstałych w wyniku spotkań i rozmów poświęconych naszemu miastu i odbywających się od 2009 roku w Muzeum Miasta Łodzi. Nie powstało dotąd wydawnictwo o takim charakterze – napisane przez mieszkańców, prezentujące ich fascynacje oraz ich samych jako osoby zżyte z miastem, znające je bardzo dobrze, zainteresowane jego historią, troszczące się o teraźniejszość. Na kartach jednej książki spotkali się profesjonaliści i amatorzy, naukowcy i pasjonaci, debiutanci i artyści.
Wydawnictwo jest przejawem realnego dostępu łodzian do dóbr kultury i współtworzenia poprzez ich własną aktywność i pasję dziedzictwa kulturowego miasta. Udowadnia też, że każdy z nas może dołączyć do wspólnoty „Łódzkiego Gościa”, wystarczy tylko chcieć! Publikacja, przygotowana w atrakcyjnej szacie graficznej, będzie dostępna nieodpłatnie.


Wielka Łódź nr L0135
Wystawa wraz z wydarzeniami towarzyszącymi
„Wielka Łódź" to wystawa opowiadająca historię rozwoju Łodzi od XIX wieku do dnia dzisiejszego. Codziennie widzimy, że mieszkamy w niedokończonym mieście o wielkim potencjale. Jakie mogło by być? Jak je planowano w różnych okresach historii? Które z tych zamierzeń zrealizowano, a które pozostały tylko na archiwalnych kartach? Dokąd zmierzają dzisiejsze przekształcenia przestrzeni i wielkie projekty infrastrukturalne? Czy Łódź będzie wielka? Obiecujemy wystawę, jakiej nigdy nie było.
„Wielka Łódź" to także wydarzenia w przestrzeni miejskiej, warsztaty, spacery, wykłady, festyny czy poznawanie indywidualnych historii mieszkańców. Ponadto zaprosimy do Łodzi naukowców z różnych dziedzin, aby przeprowadzili tu swoje badania. Stworzymy kompendium wiedzy o mieście i zaciekawimy nim tych, którzy dziś nie wiedzą, w jak wyjątkowym miejscu mieszkają.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum