Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Rok Jana Karskiego w Muzeum

Rok Jana Karskiego w Muzeum Miasta Łodzi
6 grudnia br. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że rok 2014 będzie Rokiem Jana Karskiego. Stało się to również dzięki inicjatywie i staraniom Muzeum Miasta Łodzi. Muzeum od kilku lat realizuje program wydarzeń i działań edukacyjnych pod kątem rocznicy stulecia urodzin legendarnego emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego, który w mieście swego urodzenia osobiście otworzył gabinet stanowiący dziedzictwo jego życia i dokonań. Istniejący w Muzeum Miasta Łodzi od 1999 roku w Panteonie Wielkich Łodzian Gabinet Profesora Jana Karskiego jest jedynym w swoim rodzaju unikatowym zbiorem memorabiliów, które z woli darczyńcy stanowią ekspozycję muzealną.

List Jana Karskiego do samego siebie wysłany na adres Muzeum Miasta Łodzi przed otwarciem Gabinetu profesora Jana Karskiego w 1999 roku

Atmosferę waszyngtońskiego mieszkania profesora, jego meble, obrazy i osobiste pamiątki, dopełniają cenne nagrody i odznaczenia, w tym Order Orła Białego i Medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, a ostatnio Prezydencki Medal Wolności pośmiertnie przyznany przez prezydenta USA Baracka Obamę. Popularyzacja postaci Karskiego, jego życia, dokonań i przesłania, w kontekście wielokulturowego i wielonarodowościowego dziedzictwa historycznego miasta Łodzi, stała się m.in. tematem przewodnim interdyscyplinarnego muzealnego projektu edukacyjnego Jan Karski - powrót bohatera, realizowanego przez Muzeum Miasta Łodzi  w 2012 roku w ramach programu Patriotyzm Jutra. Efektem projektu było m.in. powstanie nowoczesnego wydawnictwa multimedialnego.

W roku 2014 Muzeum przygotowuje wielokierunkową modernizację stałej wystawy Gabinet Profesora Jana Karskiego. Przestrzeń wystawiennicza zostanie wzbogacona dodatkowym materiałem archiwalnym i audiowizualnym z wykorzystaniem nowoczesnych standardów wystawienniczych przy zachowaniu jego dotychczasowego „gabinetowego” charakteru, zgodnego z wolą Karskiego. Koncepcja nowej wystawy zakłada wyeksponowanie wątków związanych z łódzkim okresem jego życia, z uwzględnieniem wybranych wypowiedzi, w tym wspomnień z lat młodości. W nowej odsłonie zostaną przedstawione zagadnienia związane z historią emisariusza w okresie II wojny światowej i jego działalnością kurierską oraz amerykański rozdział życia prof. Karskiego. Największym walorem nowej aranżacji gabinetu pozostanie kolekcja memorabiliów obejmująca ponad sto obiektów o dużej wartości historycznej, w tym zbioru fotografii rodzinnych, dokumentów historycznych, pamiątek osobistych, mebli i dzieł sztuki oraz nagród, odznaczeń i wyróżnień. Wystawie będzie towarzyszył katalog zbiorów.

Dział Upowszechniania i Edukacji planuje realizację zmodyfikowanego programu edukacyjnego w oparciu o nowe materiały prezentowane na wystawie.

Program obejmie: lekcje muzealne, warsztaty muzealne, konkurs międzyszkolny, cykl otwartych spotkań tematycznych, organizację gry miejskiej w formule geocachingu.

Lekcja muzealna Jan Karski – łodzianin, emisariusz, obywatel świata prezentująca postać Jana Karskiego jako świadka i uczestnika ważnych wydarzeń historycznych dzięki obecnym na wystawie nowoczesnym środkom przekazu stworzy dodatkowe możliwości prowadzenia zajęć w przestrzeni wystawienniczej. Prezentacja nowej wystawy stanie się również elementem warsztatów tematycznych pod tytułem Dziedzictwo Karskiego wczoraj i dziś, angażujących uczestników w dyskusje na tematy dotyczące postaw moralnych wobec Holokaustu w czasie wojny i występującego współcześnie zjawiska antysemityzmu.

Planowany jest cykl wydarzeń z tematem przewodnim Ludzie z kręgu Karskiego zakończony konferencją w formule dyskusji panelowej, podsumowującej całość zagadnienia. W ramach tych wydarzeń przewidziane jest spotkanie z rodziną Karskiego mieszkającą w Łodzi, Warszawie i Gdańsku.

Tradycyjny Tydzień Kuriera oprócz dni otwartych gabinetu będzie okazją do podsumowania współpracy Muzeum Miasta Łodzi z łódzkimi szkołami i zakończy się finałem międzyszkolnego konkursu poświęconego postaci Jana Karskiego. Planowana jest m.in. organizacja turnieju szachowego i innych interaktywnych gier i zabaw.

Działania te wpiszą się w lokalne i ogólnopolskie obchody Roku Jana Karskiego i będą podejmowane we współpracy z partnerskimi instytucjami.

Dodatkowych informacji udzielają:
Beata Kamińska, Dział Historii (tel. 042 254-90-44) - kwestie związane z wystawą
Cezary Pawlak, Dział Upowszechniania i Edukacji (tel. 042 254-90-11) - kwestie związane z programem edukacyjnym

Historyczne archiwa w Internecie

Od października 2012 można oglądać w ramach internetowej platformy Google Cultural Institute interaktywne wystawy dotyczące wydarzeń historycznych XX wieku. Trzy z nich, dotyczące Holokaustu, powstały dzięki polskim instytucjom - Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Historii Polski. Kuratorzy wirtualnych wystaw reprezentujący kilkanaście instytucji partnerskich, w tym Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Historii Polski, przedstawiają wybrane historie czerpiąc z archiwów dokumentów, listów, rękopisów, zdjęć, materiałów filmowych i opowieści świadków wydarzeń. Wystawy są w pełni multimedialne, umożliwiają zaawansowane przeszukiwanie materiałów historycznych oraz powiększanie fragmentów zdjęć dostępnych w dużej rozdzielczości.  Każda z wystaw dotyczy określonej historii tamtych czasów. Ekspozycja Jan Karski, bohater ludzkości, powstała dzięki materiałom przygotowanym przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi, Żydowskim Instytutem Historycznym, United States Holocaust Memorial Museum, Archiwum Instytutu Hoovera, Michałem Fajbusiewiczem, E. Thomasem Woodem oraz Carol Harrison. Przedstawia losy człowieka, który podjął próbę przekazania Aliantom informacji o tragicznych wydarzeniach Holokaustu. Wystawa zrealizowana została jako jeden z projektów prowadzonego przez Muzeum międzynarodowego programu Jan Karski. Niedokończona misja.

Wystawy historyczne można oglądać na stronie www.google.com/culturalinstitute.

Jan Karski. Człowiek wolności.

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Historii Polski. Na ekspozycję składają się 22 plansze przedstawiające postać Jana Karskiego, legendarnego emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego. Przedstawiają jego młodość w rodzinnej Łodzi, studia, czas wojny, kiedy to podjął próbę poinformowania świata o zagładzie Żydów i jego działalność powojenną. Na wystawie wykorzystano materiały archiwalne pochodzące ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi.
Wystawa była prezentowana w Warszawie oraz w innych miastach w Polsce (Wrocław, Kielce, Zgorzelec, Nowy Sącz), jej zagraniczna wersja zaprezentowana została w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie oraz w Centrum Icchaka Rabina w Tel Awiwie.

W kwietniu 2013 roku Muzeum Miasta Łodzi we współpracy z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz Muzeum Historii Polski zorganizowało łódzką odsłonę wystawy "Jan Karski - człowiek wolności". Pierwsza część wernisażu odbyła się w Muzeum Miasta Łodzi, Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich. Wystawę była prezentowana na terenie Manufaktury w pobliżu ogrodu Pałacu Poznańskich.

Ekspozycja jest związana jest z czteroletnim programem „Jan Karski. Niedokończona Misja”, prowadzonym przez Muzeum Historii Polski.

Zapraszamy na strony Partnerów

Jan Karski. Niedokończona Misja - Muzeum Historii Polski

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Fundacja edukacyjna imienia Jana Karskiego

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum