Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Konferencja "Niewidzialne dziedzictwo"

Niewidzialne dziedzictwo
6. konferencja z cyklu Cyfrowe spotkania z zabytkami

Współorganizatorzy: Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung -Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej, Komisja Archeologiczna Oddziału PAN we Wrocławiu
26 września (piątek), godz. 8:45-18:00
27 września (sobota), godz. 9:00- 14:00
Miejsce: Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp: wolny słuchacz - bezpłatnie, pełny udział - 150 zł
Więcej informacji: www.historiasztuki.uni.wroc.pl


Program:

26 Września

Sekcja 1. Różne oblicza niematerialności

8.45-11.30 Otwarcie konferencji

Materialność dziedzictwa niematerialnego

Małgorzata Wyrzykowska

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki

Zdigitalizowana pamięć świadków zdarzenia. Archiwum historii mówionej jako metoda dokumentacji i badania sztuki efemerycznej

Zofia Reznik

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Z problematyki cyfrowej publikacji źródeł dokumentujących folklor słowny i muzyczny w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Ewa Antyborzec / Maciej Prochaska

Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Usłyszeć obraz - koncepcja audiodeskrypcji "Sali Neoplastycznej"  w Muzeum  Sztuki w Łodzi

Aneta Pawłowska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztuki

Makieta i model istota i funkcja

Rafał Eysymontt

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki

 

Dyskusja

 

PRZERWA NA KAWĘ 11.30-12.00

 

Sekcja 2. Repozytoria cyfrowe - strategie i wyzwania

12.00-14.30

Akcja Europeana  1989 jako przykład działań dokumentacyjnych widzialnego i niewidzialnego dziedzictwa lat osiemdziesiątych XX wieku

Marcin Werla

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Projekt e-muzeum i niematerialne dziedzictwo kulturowe

Magdalena Laine-Zamojska

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie, Dział digitalizacji - Centrum kompetencji ds. digitalizacji w muzeach

Główne wyzwania związane z koncepcją Repozytorium Cyfrowych Zasobów Muzealnych

Marcin Werla

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Długoterminowe przechowywanie danych dziedzictwa kulturowego w środowisku skalowalnych technologii ICT - doświadczenia projektu SCAPE

Tomasz Parkoła

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Wzorzec do testowania parametrów pomiarów przestrzennych jako element metodologii tworzenia dokumentacji trójwymiarowej

Eryk Bunsch / Anna Kuśmidrowicz – Król / Robert Sitnik

Pracownia Dokumentacji Trójwymiarowej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie / Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji w Muzeach, NIMOZ / Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska

Metadane plików graficznych w zarządzaniu archiwum cyfrowym

Mikołaj Machowski

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej

 

Dyskusja


Przerwa obiadowa 14.30-16.00

 

Sekcja 3. Dokumentacja - ślad DÓBR niezachowanych

16.00-17.00

Utracone źródła

Justyna Kolenda / Agnieszka Seidel-Grzesińska

Instytut Archeologii i Etnologii PAN / Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki

Na nowo odkrytyAnaliza z wykorzystaniem systemów CAD/GIS kurhanu 18 z  cmentarzyska w Smoszewie, pow. Krotoszyn.

Mateusz Stróżyk

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Rekonstrukcja i wizualizacja 3D obiektów zabytkowych na podstawie danych archiwalnych

Dorota Zawieska

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska

Digitalizacja archiwalnej dokumentacji grodu z wczesnej epoki żelaza na stan. 4 w Biskupinie

Jarosław Kopiasz

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty reprezentacja kultur lokalnych

Anna Brzezińska / Agata Stanisz

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dyskusja i prezentacje promocyjne w kawiarni muzealnej Retro Cafe


27 września

Sekcja 4.  Cyfrowe rekonstrukcje i wizualizacje - elementy metodologii

9.00-11.15

Pomiędzy wiedzą a wyobraźnią. Wirtualne rekonstrukcje tekstylnych znalezisk archeologicznych i obiektów muzealnych  dla potrzeb nauki i wystawiennictwa.

Maria Cybulska

Instytut Architektury Tekstyliów, Politechnika Łódzka

Porządek i miara - czyli o możliwościach rekonstrukcji rozplanowania budynków pradziejowych

Tomasz Gralak

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wykorzystanie nowoczesnych technik fotogrametrycznych w inwentaryzacji zabytkowych obiektów architektonicznych- studium przypadków

Jakub Markiewicz / Dorota Zawieska

Zakład Fotogrametrii Teledetekcji i Systemów informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji Kartografii, Politechnika Warszawska

Badania i wizualizacja niezachowanych zabytków architektury

Rafał Zapłata

Zakład Konserwacji Zabytków, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Cultural Heritage Markup Language How to record and preserve 3D assets of digital reconstruction

Piotr Kuroczyński  / Oliver B. Hauck

Herder Institute for Historical Research on East Central Europe, Marburg, Germany

Institute for Space Representation, Frankfurt am Main, Germany

Faculty of Architecture, Technical University of Darmstadt, Germany

 

Dyskusja

 

PRZERWA NA KAWĘ 11.15-11.45

 

Sekcja 5. Cyfrowe rekonstrukcje i wizualizacje - studia przypadków

11.45-14.00

Grób książęcy bez księcia. Wirtualna rekonstrukcja symbolicznego grobu książęcego kultury ceramiki sznurowej z Wilczyc w powiecie sandomierskim

Tomasz Boroń / Maciej Krawczyk

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa / Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Możliwości rekonstrukcji obiektów archeologicznych na przykładzie średniowiecznego budynku mieszkalnego odkrytego na stan. 6 w Siecieborowicach, gm. Oława

Małgorzata Markiewicz

Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu, Zespół Archeologicznych Badań Ratowniczych przy Ośrodku Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Cyfrowe przywracanie utraconego dziedzictwa kulturowego na przykładzie XVII-wiecznych  elementów architektonicznych wydobytych z dna Wisły

Hubert Kowalski

Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski

Wirtualne rekonstrukcje jako narzędzie w przywracaniu tożsamości kulturowej. XIX wieczna Sala Kolumnowa Budynku Pomuzealnego, na terenie zabytkowego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego

Hubert Kowalski / Maciej Tarkowski

Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski

Rekonstrukcja dziedzictwa techniki – zobaczyć nie zawsze znaczy zrozumieć

Aleksandra Barndeburg / Rafał Szrajber

Politechnika Łódzka

Interpretacja dziedzictwa jako źródło inspiracji do opowiadania historii i budowania nowych wartości

Anna Preiss / Rafał Szrajber

Politechnika Łódzka

 

Dyskusja podsumowująca


Podczas konferencji planowane są również:

- prezentacja projektu studentów Politechniki Łodzkiej Synagoga Alte Szil (interaktywny film z elementami gry jako sposób opowiadania o utraconym dziedzictwie)

- prezentacja projektu Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl, stworzonego przez Muzeum Miasta Łodzi i Stowarzyszenie „Topografie”

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum