Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Spotkania "W poszukiwaniu zaginionego kwartału"

"W poszukiwaniu zaginionego kwartału" to projekt realizowany przez Muzeum Miasta Łodzi. Jego głównym celem jest podnoszenie wiedzy łodzian z zakresu historii, dziedzictwa kulturowego, architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego. Trwałym rezultatem wszystkich działań będzie makieta kwartałów otaczających Stary Rynek w Łodzi, przedstawiająca zabudowę powyższego obszaru z roku 1939.
Więcej o projekcie>

W sierpniu br. zaprosiliśmy łodzian do udziału w spacerach, które poprowadzili łódzcy eksperci. Teraz zapraszamy na cykl spotkań z ekspertami z całej Polski: przewodnikami, architektami, historykami sztuki, geografami. Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Festiwalu Czterech Kultur, plac Wolności 5, moderował je będzie dr inż arch. Łukasz Pancewicz – architekt-urbanista, projektant w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, nauczyciel akademicki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a wstęp na nie jest bezpłatny.

Plan spotkań:

4.10.2014 r. /sobota/godz. 12.00
Kiedy miasta stały się "historyczne"?
dr Jacek Friedrich (Gdańsk) - krytyk i historyk sztuk

Co sprawia, że przestrzeń miasta staje się elementem dziedzictwa kulturowego i kto o tym decyduje - profesjonaliści, polityka czy mieszkańcy? Na czym polega "historyczność" miasta? Czy powojenne projekty urbanistyczne (jak Stare Miasto) zasługują na ochronę Konserwatora Zabytków, jeśli tak to dlaczego?

11.10.2014 r. /sobota/godz. 12.00
Jak budować współczesne kamienice?
Zbigniew Maćków (Wrocław) - architekt,
Maciej Czeredys (Warszawa) – architekt, urbanista

Historyczne śródmieście Łodzi tworzyła zabudowa kamieniczna, w większości budynki realizowane indywidualnie, w różnym standardzie przez prywatnych inwestorów. Proces przerwała powojenna modernizacja miast - m.in. budowa nowych osiedli. Do dzisiaj deweloperzy decydują się na budowanie nowych osiedli na łatwo dostępnych terenach zielonych poza miastem. Czy w Łodzi wraca się do idei powrotu budowania kamienic? Jaką rolę może pełnić mieszkaniowa spółdzielczość. Jak to robić i jakie warunku (planistyczne, finansowe) są potrzebne dla ich udanej realizacji.

23.10.2014 r. /czwartek/godz. 18.00
Miasta za małe dla samochodu - przestrzeń historyczna, a projekty komunikacyjne.
Jan Friedberg (Kraków) – specjalista z zakresu rozwiązań komunikacyjnych

Jak kształtowanie infrastruktury transportu - ulic i transportu zbiorowego, wpływało na kształtowanie przestrzeni miasta? Skąd brały się pomysły wyburzeń historycznej tkanki i czy nadal takie podejście ma jakiekolwiek uzasadnienie? Jakie są sposoby zapewnienia mobilności, jakości przestrzeni bez niszczenia przestrzeni miasta?

30.10.2014 r. /czwartek/godz. 18.00
Mieszkanie w śródmieściu - ekonomiczny przymus czy mieszczańska moda?
dr Maja Grabkowska (Gdańsk) - geografka
Natalia Cyrzan (Gdańsk) – animatorka kultury

Czy powraca moda na mieszkanie w historycznych śródmieściach i "powrót do miasta" i kto ją tworzy? Jak żyją dzisiejsi mieszczanie i jak różni się to od czasów w których powstawały łódzkie kamienice? Jak dzisiaj wyglądają dwa oblicza zamieszkania w śródmieściu - to z wyboru ekonomicznego i mody jak oddziałują one na siebie?

DODATKOWO
15.11.2014 r. /sobota/godz. 12.00
Spacer po nieistniejącej dzielnicy Łodzi na podstawie bardzo mało znanych zdjęć.
+ Spotkanie miłośników starych łódzkich fotografii
Adam Brajter (Łódź) – pasjonat miasta, wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Festiwalu Czterech Kultur, plac Wolności 5, moderował je będzie dr inż arch. Łukasz Pancewicz – architekt- urbanista, projektant w  Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, nauczyciel akademicki Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Biogramy osób:

dr Jacek Friedrich (Gdańsk) - Historyk sztuki. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. Piotra Krakowskiego (UJ 1989), a rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Romana Wapińskiego (UG 2000). Od 2000 r. adiunkt w Zakładzie (obecnie Instytucie) Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej asystent w tej placówce, związany z nią od początku jej istnienia. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje architektury nowoczesnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r.; dzieje ochrony zabytków; nowożytną i nowoczesną architekturę gdańską; związki pomiędzy kulturą wizualną a ideologiami w XIX i XX w., a także ilustrację książkową w Polsce po 1945r. Dużą wagę przywiązuje do popularyzacji kultury artystycznej i architektonicznej. Pomysłodawca i współorganizator wystawy „Niechciane dziedzictwo” poświęconej architekturze XX wieku w Gdańsku i Sopocie (CSW „Łaźnia”, Gdańsk 2005). Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w latach 1997-2003 prezes Oddziału Gdańskiego); członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS; członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego; członek redakcji „Rocznika Gdańskiego”; współredaktor serii wydawniczej „Gedania Artistica”; prezes Fundacji im. Dr Katarzyny Cieślak; członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Gdańska; członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła św. Katarzyny odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zbigniew Maćków (Wrocław) - Urodzony w 1969 roku we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (dyplom 1996) oraz Kingston University School of Architecture w Londynie (kurs MA 1994). Od 1998 prowadzi zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Projektowania Architektury Społeczno-Usługowej Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Praktyka zawodowa: 1992-93 - Ecoland, Wrocław; 1994-95 - PCKO Architects, Londyn; 1995-97 - Fold, Wrocław (partner). Od roku 1995 prowadzi własne biuro - Maćków Pracownia Projektowa.
Członek SARP (od 1997), Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektonicznej (od 2002) i Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Wrocławia (2004)

Maciej Czeredys (Warszawa) – Pracuje w Nowym Teatrze w Warszawie; w latach 2007r.- 2013r. projektant w pracowni urbanistycznej ART.ARCH I; w latach 2003 r. -2007 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie początkowo kierownik wydziału, finalnie na stanowisku zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; pracuje przy organizacji międzynarodowych konkursów architektonicznych (Nowy Teatr, Muzeum Historii Polski, Sinfonia Varsovia, Rotunda Changing the Face); wyróżnienia w konkursach: na zagospodarowanie Pl. Trzech Krzyży/Warszawa oraz Pl. Konopnickiej/Suwałki;  udział w wydarzeniach: KNOT, Warszawa w Budowie, EDD, Precel; współprowadzenie wraz z Michałem Murawskim: Archigadanin oraz Ufogadanin;  współprowadzenie warsztatów UL WORK/SHOP (Design Silesia II); prowadzenie zajęć na Wydziale GiSR UW;  realizacja tymczasowych instalacji: Platforma Komunikacyjna (Ursynów), Urban Kaleidoscope (Bukareszt), Na_miętnie (Praga), Zakazy/Nakazy/Ograniczenia (Rakowiec), Food Shelf (Berlin); od 2011 r. wspólnie z Piotrem Topińskim rozwija koncepcję mikrospółdzielni mieszkaniowej.

Jan Friedberg (Kraków) – Członek i Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK), Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP), Członek Stowarzyszenia dla Transportu Europejskiego, Association for European Transport (AET) Haga/Londyn

dr Maja Grabkowska (Gdańsk) - geografka, aktywistka miejska, Adiunkt w Katedrze Geografii Ekonomicznej w Instytucie Geografii na Wydziale Oceanografii i Geografii UG, członkini Research Committee 21 (RC21) on Sociology of Urban and Regional Development of the International Sociological Association , autorka publikacji o problematyce oddolnych procesów rewitalizacji i gentryfikacji, współautorka ekspertyz do raportu "Przestrzeń Życia Polaków" opracowanego pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, laureatka nagrody REVITARE za najlepszą pracę naukową dotyczącą rewitalizacji terenów zdegradowanych w kategorii społecznej, członkini Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej.

Natalia Cyrzan (Gdańsk) – animatorka kultury, koordynatorka i producentka takich wydarzeń kulturalnych jak Festiwal Narracje, Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa, Pixel Fall, Stage Europe Network, Muzyczne Mosty / Music Bridges. Inicjatorka akcji miejskiej Festiwal Streetwaves, współautorka akcji Włącz się! Kulturalnie. Pracuje w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Realizuje projekty we współpracy z Urzędem Miasta Gdańska, Nadbałtyckim Centrum Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Instytutem Sztuki Wyspa, Gdańską Galerią Miejską. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury w kategorii Animacja Kultury.

Adam Brajter (Łódź)
– pasjonat miasta, wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, autor wielu filmów, reportaży i opracowań graficznych na temat Łodzi, społecznik działający na rzecz zachowania od zniszczenia łódzkiego dziedzictwa kulturowego.

Łukasz Pancewicz – dr inż. arch., członek POIU, TUP, ISOCARP. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Irlandii, Finlandii i USA. Związany naukowo Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, uczestniczył w rocznym stażu na MIT. Autor publikacji naukowych, regularnie współpracuje z czasopismami architektonicznymi ("Architektura-Murator", "Architektura i Biznes"), członek redakcji  "Przeglądu Urbanistycznego". Obecnie główny projektant Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Kontakt:
Łukasz Pancewicz – 727-514-013, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Michał Gruda – 666-878-413, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna

Za budowę makiety odpowiedzialna jest firma: Scale Model Warehouse

Merytorycznie projekt wspiera Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum