Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Spotkanie z cyklu „Wokół ciekawej książki”

Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z lubianego muzealnego cyklu „Wokół ciekawej książki”. Tym razem zaprezentowana zostanie nowa publikacja pt. „Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku” autorstwa badaczy związanych z Uniwersytetem Łódzkim – profesora Kazimierza Badziaka, doktora Karola Chylaka i doktor Małgorzaty Łapy. Moderatorem spotkania będzie dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak.

Od początku XIX w. rozpoczął się proces tworzenia polskiego Manchesteru, określanego też jako tygiel narodów, kultur i religii. Jego wyróżnikiem, obok skomplikowanych podziałów narodowościowych, był systematyczny rozwój życia społecznego ze sferą duchowości na czele. Do wybuchu I wojny światowej powstała skomplikowana mozaika religijna podzielona na wyznania chrześcijańskie i niechrześcijańskie (takie jak religia mojżeszowa i muzułmańska).

Jak podkreślają autorzy interesującej książki: „[…] Religie formułując zbiory zakazów i nakazów, definiując cele istnienia ludzkiego, podstawowe normy i wartości, oceniając konkretne zachowania społeczne w kategoriach dobra i zła wpływają na życie społeczeństw, zarówno w mikro, jak i makroskali. […] Część z norm i wartości jest nie tylko charakterystyczna dla konkretnego wierzenia, ale niejednokrotnie znajdują się one w opozycji, sprzeczności czy wręcz konflikcie. Owe systemy odzwierciedlając się nie tylko w zachowaniach  poszczególnych jednostek, ale również grup społecznych generują zjawiska społecznych, zbiorowych interakcji, czy to współpracy, opozycji, niekiedy obojętności ale i nierzadko konfliktu.”

Opracowanie problematyki wielowyznaniowej Łodzi ukazane jest w książce nowatorsko, zarówno poprzez sposób ujęcia tematu,  jak i bogactwo wykorzystanych, uzupełniających się źródeł.
Pośród tez, zagadnień i pytań stawianych autorom znajdą się m.in.:

1)    W jaki sposób i okolicznościach doszło do opracowania i wydania pierwszej w polskiej historiografii – monografii poświęconej dziejom wspólnot wyznaniowych w długim okresie chronologicznym i w środowiskach o skomplikowanej strukturze wyznaniowej i  narodowościowej (tzw. „kuchnia” wydawnictwa)?

2)    Najważniejsze problemy badawcze i poznawcze,  z jakimi przyszło zmierzyć się autorom w odniesieniu do wypracowania koncepcji  całości opracowania, jego poszczególnych części, zasięgu kwerend źródłowych (warsztat badawczy).

3)    W czym autorzy dostrzegają i podkreślają najistotniejsze wartości merytoryczne i poznawcze tkwiące w poszczególnych częściach opracowania?

Po zakończeniu spotkania można będzie nabyć obszerną publikację po promocyjnej cenie i uzyskać autografy autorów. Serdecznie zapraszamy!

19 kwietnia 2015 (niedziela), godz. 12:00
Moderator spotkania: dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak
Projekt plakatu i zaproszeń: Łukasz Orzechowski, Wydawnictwo UŁ
Koordynator: Anna Walaszczyk
Miejsce: Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

19 kwietnia (niedziela), godz. 12:00 zapraszamy również na oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej. Ryciny z Kolekcji Krzysztofa Kura.
Więcej o wydarzeniu

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum