Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Dawny negatyw – nowy pozytyw

W dniu 17 kwietnia 2015 (piątek), o godzinie 15.00 w Centrum Informacyjno-Konsultacyjne fundacji Urban Forms przy ul. Sieniewicza 61 a, odbędzie się otwarcie wystawy „Dawny negatyw – nowy pozytyw”, która jest częścią Programu Partycypacji Społecznej w ramach rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. Wystawa zostanie otwarta w siedzibie realizatora programu, fundacji Urban Forms, która w czasie jego trwania przekształcona będzie w Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.  Partnerem Wystawy jest Muzeum Miasta Łodzi.

Łódź i jej mieszkańcy stoją przed dużym wyzwaniem. Lada chwila rozpocznie się proces rewitalizacji, który obejmie najstarsze i najbardziej charakterystyczne dla miasta obszary śródmieścia. Cały ten obszar zostanie poddany różnorodnym zabiegom, mającym na celu wytworzenie przyjaznej ludziom przestrzeni miejskiej. Oprócz kompleksowych remontów kamienic podjęte zostaną działania, które umożliwią skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych i pozwolą na włączanie się obywateli w proces zmian.

Tytuł wystawy można rozumieć przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, odnosi się do celu przeświecającego łódzkiej rewitalizacji, która ma służyć naprawie negatywnych zjawisk społecznych i nadaniu śródmieściu takich cech, by stało się ono zarówno przyjazną przestrzenią dla swoich mieszkańców, jak i źródłem dumy dla wszystkich łodzian. Po drugie, w koncepcję wystawy wpisana jest myśl, że spojrzenie wstecz, próba wywołania „starych negatywów”, pozwala lepiej zrozumieć bieżące uwarunkowania, problemy i wyzwania, które towarzyszą procesowi rewitalizacji.

Wystawa odwołuje się zatem do historii Łodzi, ale przywołanie jej dziejów służy konkretnemu celowi. Ma mianowicie pokazać przeprowadzany współcześnie proces rewitalizacji śródmieścia w szerszym, wielowymiarowym kontekście. Nie przedstawia się tu więc uporządkowanego wykładu na temat dziejów miasta. Ukazuje się raczej migawki z wybranych epok, zdarzeń i procesów, które pozwalają lepiej zrozumieć specyfikę miasta, a przede wszystkim jego centralnej części – śródmieścia. A W każdym z tych okresów odnaleźć można charakterystyczne koncepcje, które dawały impuls do działań współkształtujących losy i charakter łódzkiego centrum.

Co ważne, współautorami wystawy są mieszkańcy miasta. Nadsyłane przez nich zdjęcia i wspomnienia oraz wypracowywane podczas realizacji Programu Partycypacji Społecznej pomysły czy mapy mentalne będą sukcesywnie wzbogacać prezentowaną tu ekspozycję.

Miejsce: Centrum Informacyjno-Konsultacyjne fundacja Urban Forms
ul. Sieniewicza 61 a

 

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum