Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

Museum

Dziedzictwo dwóch kultur

Dziedzictwo dwóch kultur
Kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperswilu

9 października 2015 r. - 14 lutego 2016 r.
Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wernisaż: 9 października (piątek), godz. 17.00 (Sala Lustrzana)
Autorzy: Ewa Derkacz-Królewska, Mirosław Jaskulski, Monika Nowakowska

Muzeum Miasta Łodzi w roku 2015 obchodzi jubileusz 40-lecia działalności. Z tej okazji łódzka placówka podjęła współpracę z Muzeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii, w którym znajduje się fragment historycznej kolekcji dzieł sztuki zgromadzonej w XIX i XX wieku w Łodzi przez dwa rody fabrykantów: Silbersteinów i Poznańskich. Spośród przedstawicieli tych rodzin szczególne miejsce zajmują: Teresa Silberstein, jej córka Sara Poznańska i Iza de Landsberger. Rodzinne zbiory dzieł sztuki Silbersteinów i Poznańskich  są od wielu lat przedmiotem badań nad kolekcjonerstwem łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej. Na uwagę zasługuje zaangażowanie fabrykantów w życie artystyczno-kulturalne miasta, mecenat artystyczny, a także stworzona przez nich kolekcja dzieł sztuki. Fundowali oni stypendia, wspierali wyjazdy zdolnych artystów na studia, kupowali obrazy do swoich pałaców. Fragment gromadzonego zbioru został przekazany jako legat przez Izę de Landsberger do Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Z uwagi na fakt, iż łódzkie muzeum od początku swojego funkcjonowania bada historię i gromadzi pamiątki po rodzinie Poznańskich, zaś mecenat artystyczny tego rodu stał się punktem wyjścia do promowania innych łódzkich kolekcji prywatnych, historycznych i współczesnych, traktowanych jako lokalne dziedzictwo kulturowe, zaprezentowanie fragmentu kolekcji rodziny Poznańskich jest głównym punktem obchodów tegorocznego jubileuszu instytucji.

Na wystawie zaprezentowanych jest 18 cennych pod względem artystycznym i historycznym dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba, tkanina, rzemiosło artystyczne z XIX i pierwszej połowy XX wieku) autorstwa wybitnych polskich artystów, m.in. Józefa Chełmońskiego, Olgi Boznańskiej czy Juliana Fałata, a także związanych z Łodzią autorów żydowskiego pochodzenia: Artura Szyka, Samuela Hirszenberga czy Henryka Glicensteina. Wcześniej prace zostały poddane konserwacji oraz opracowaniu naukowemu przez zaproszonych do współpracy fachowców z różnych dziedzin.

Przeprowadzone w ramach prac przygotowawczych kwerendy i badania naukowe nad kolekcją są ważnym przyczynkiem do promocji łódzkiego dziedzictwa kulturowego i mecenatu artystycznego w Polsce i zagranicą.

Wystawę uzupełnia prezentacja fotograficzna przedstawiająca etapy i efekty przeprowadzonych prac konserwatorskich oraz trójjęzyczne wydawnictwo (polsko-angielsko-niemieckie) do nabycia (w cenie 35 zł) w kasie muzealnej.

PROGRAM WYDARZEŃ TOWARZYSZĄCYCH:

Wydarzenia zagraniczne:

5 września (sobota), godz. 9:20
Mecenat artystyczny łódzkich rodzin fabrykanckich Silbersteinów i Poznańskich - historia, kolekcja, dziedzictwo

Wykład podczas Sesji Stałej Konferencji Muzeów Bibliotek i Archiwów na Zachodzie
Prowadzący: Cezary Pawlak
Miejsce: Muzeum Polskie w Rapperswilu
Schloss Rapperswil (Szwajcaria)

8 września (wtorek), godz. 18:30
Rodziny fabrykanckie i artystyczne Łodzi. Muzeum Miasta Łodzi – zachowane dziedzictwo ludzi i miejsca

Wernisaż wystawy oraz prelekcja
Prowadzący: Cezary Pawlak
Miejsce: Biblioteka Polska w Paryżu
6 quai d'Orleans, Paryż (Francja)
Wydarzenie przygotowywane we współpracy z Konsulatem honorowym Francji w Łodzi

9 września 2015 r. - 2 października 2015 r.
Les familles industrielles et artistiques de Lodz. Le Musée de la Ville de Lodz – un patrimoine sauvegardé
(Rodziny fabrykanckie i artystyczne Łodzi. Muzeum Miasta Łodzi – zachowane dziedzictwo ludzi i miejsca)
Wystawa czasowa
Miejsce: Biblioteka Polska w Paryżu
6 quai d'Orleans, Paryż (Francja)
Kurator: Cezary Pawlak

Wydarzenie przygotowywane we współpracy z:

Międzynarodowa konferencja naukowa:

25 października (niedziela), godz. 10:00
Bracia Hirszenbergowie – W poszukiwaniu ziemi obiecanej
Miejsce: Sala LustrzanaMuzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Konferencja stanowi inaugurację trzyletniego projektu badawczo-wystawienniczego poświęconego twórczości Samuela, Leona i Henryka Hirszenbergów. Jej podstawowym tematem będzie historia twórczości trzech braci w kontekście finansowego wsparcia w początkach ich karier przez łódzkie rody fabrykanckie, ze szczególnym uwzględnieniem mecenatu Maurycego i Sary Poznańskich. Poprzez zamówienia na prace malarskie do wnętrz pałacowych siedzib, portrety członków rodziny czy zakupy innych przykładów ich twórczości do kolekcji Poznańskich, artyści mieli możliwość wyjazdów zagranicznych, kontynuowania nauki w najlepszych, europejskich uczelniach i okresowego, stabilnego życia. Rozpoczynając swoją twórczość i działalność artystyczną w Łodzi jako spadkobiercy polskiej tradycji, kończyli ją będąc świadomymi przedstawicielami europejskiej kultury, współtworząc jej dokonania w innych krajach.

Konferencja będzie pretekstem do międzynarodowej promocji polskich twórców i ich rozproszonej po świecie twórczości oraz prezentacji aktualnych badań naukowych nad ich życiem i karierami.

Oprowadzania kuratorskie:

Oprowadzanie historyczne po wystawie
29 listopada (niedziela), godz. 12:00
Prowadzący: Mirosław Jaskulski
Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Oprowadzanie po wystawie z tłumaczem języka migowego
6 grudnia (niedziela), godz. 15:00
Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Oprowadzanie po wystawie z asystentem dla osób z dysfunkcją wzroku
13 grudnia (niedziela), godz. 13:00
Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Tajemnice konserwacji dzieł sztuki
Oprowadzanie tematyczne po wystawie
16 grudnia (środa), godz. 17:00

Prowadzące: Ewa Derkacz-Królewska, Agata Pawelec, Iwanka Petrowa-Andersen
Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Finisażowe oprowadzanie kuratorskie po wystawie
14 lutego (niedziela), godz. 12:00

Prowadzący: Dyrektor Małgorzata Laurentowicz-Granas, Ewa Derkacz-Królewska, Mirosław Jaskulski, Monika Nowakowska
Miejsce: Galeria Wystaw Czasowych
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Spotkania i wykłady:

Józef Chełmoński w kolekcji rodziny Poznańskich
18 października  (niedziela), godz. 12:00
Prowadzący: Tadeusz Matuszczak
Miejsce: Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Olga Boznańska i jej modele
12 listopada (czwartek), godz. 16:00
Prowadząca: dr Ewa Bobrowska
Miejsce: retroCafe
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Moda malowana. Portrety Maurycego Trębacza w zbiorach Muzeum Miasta Łodzi
6 grudnia (niedziela), godz. 14:00
Prowadzący: dr Łukasz Grzejszczak
Miejsce: Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Historia kolekcji i dziedzictwo artystyczne rodziny Poznańskich
24 stycznia (niedziela), godz. 12:00

Prowadzący: Cezary Pawlak
Miejsce: Sala Lustrzana
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
Wstęp wolny

Edukacja dla dzieci:

O czym myśli ta pani? Tajemnice kolekcji Muzeum Polskiego w Rapperswilu cz. 1
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat z cyklu Galeria Małego Mistrza

22 listopada (niedziela), godz. 12:00
Prowadząca: Paulina Dzwonkowska
Miejsce zbiórki: hol główny
Wstęp na zajęcia: 7 zł/os., 10 zł/2 os., 15 zł/3 os. itd.
Obowiązują zapisy pod nr. tel. 42 254 90 11 lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Znów piękne! Tajemnice kolekcji Muzeum Polskiego w Rapperswilu cz. 2
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat z cyklu Galeria Małego Mistrza
17 stycznia (niedziela), godz. 12:00

Prowadząca: Paulina Dzwonkowska
Miejsce zbiórki: hol główny
Wstęp na zajęcia: 7 zł/os., 10 zł/2 os., 15 zł/3 os. itd.
Obowiązują zapisy pod nr. tel. 42 254 90 11 lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Przedsięwzięcie realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Łodzi oraz sponsorów

 

 

Ilustracja główna: Alfred Schwarz 'Portret Izy Marii Poznańskiej' (później Izy de Landsberger), 1919, olej, płótno, ze zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu

The Heritage of Two Cultures.
The collection of the Poznański Family from the Polish Museum in Rapperswil

9th October 2015 - 14th February 2016
Place: Temporary Exhibitions Gallery
Museum od the City of Lodz, 15 Ogrodowa Street
Wernisage: 9th October (friday), 5 PM (Ballroom)
Authors: Ewa Derkacz-Królewska, Mirosław Jaskulski, Monika Nowakowska

Museum of the City of Lodz is celebrating  it’s 40th anniversary (1975-2015). Due to this occasion museum invites to the exhibition "The Heritage of Two Cultures. The collection of the Poznański Family from the Polish Museum in Rapperswil " opened from 9th October 2015 till 14th February 2016.

The exhibition is a result of cooperation undertaken by the Museum of the City of Lodz with the Polish Museum in Rapperswil in Switzerland, which owns a part of the historical art collection gathered in the nineteenth and twentieth centuries in Lodz by the two manufacturer’s families: Silberstein and Poznański. The works were loaned by the Lodz museum, which conservated and elaborated them scientifically and afterwards will present the collection to the public.

The exhibition consists of 18 valuable, both artistically and historically, works of art from the collection of the Poznański family (painting, sculpture, craftsmanship from the nineteenth and the first half of the twentieth century) by outstanding Polish artists, including Józef Chełmoński, Olga Boznańska and Julian Fałat, as well as related with Lodz Jewish authors: Arthur Szyk, Samuel Hirszenberg or Henryk Glicenstein.

The exhibition will be complemented by photo-presentation showing steps and effects of the conservation process, International Scientific conference "The Hirszenberg Brothers. In Search of the Promised Land" (which will take place on 25th October 2015) and a trilingual publication.

Das Erbe zweier Kulturen
Die Kunstsammlung der Familie Poznański aus dem Polenmuseum in Rapperswil

9. Oktober 2015 - 14. Februar 2016
Galerie der Sonderausstellungen
Museum der Stadt Lodz
Ogrodowa-Strasse 15
Vernissage: 9. Oktober 2015 (Freitag), um 17:00 Uhr (Spiegelsaal)
Autoren: Ewa Derkacz-Królewska, Miroslaw Jaskulski, Monika Nowakowska


Museum der Stadt Lodz feiert im Jahr 2015 den 40. Jubiläum und lädt zu der Ausstellung „Das Erbe zweier Kulturen. Die Kunstsammlung der Familie Poznański aus dem Polenmuseum in Rapperswil" ein. Die Ausstellung wird vom 9. Oktober 2015 bis zu 14. Februar 2016 geöffnet.

Die Ausstellung ist das Ergebnis der Zusammenarbeit vom Museum der Stadt Lodz und Polenmuseum in Rapperswil (Schweiz), wo es ein Fragment der historischen Kunstsammlungen der Familien: Silbersteins und Poznańskis sich befindet. Das Fragment ist in der Stadt Łódź konserviert, wissenschaftlich bearbeitet und präsentiert geworden.

Die Ausstellung präsentiert 18 wertvolle Kunstwerke aus der Sammlung der Familie Poznański (Malerei, Skulptur, Gewebe und Kunsthandwerk) geschafft sowohl durch hervorragende polnische Künstler: darunter Jozef Chełmoński, Olga Boznańska und Julian Falat als auch jüdischer Autoren verwandten mit Lodz: Arthur Szyk, Samuel Hirszenberg oder Henry Glicenstein.

Die Ausstellung ist ergänz mit:
- der fotografischen Vorlage, der die Schritte und die Auswirkungen der Naturschutzarbeit vorstellt
- dem Internationalen wissenschaftlichen Konferenz "Brüder Hirszenberg. Auf der Suche nach dem Gelobten Land" (25. Oktober 2015)
- dem dreisprachigen Katalog.

E-mailPrint option in slimbox / lytebox? (info) Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum